Bättre skötsel av motionsspåret i Torvmossen.

 

Lilla Torvmossen-skogen ligger lämpligt till mellan bostadsområdena Bergsätter, Bråstorp och Ekön.

Motionsspåret används flitigt av motionärer, småbarnsföräldrar samt flanörer.

 

Tyvärr börjar skogsrötter finnas i spåret samt att det buskas igen.

Har gjorts framställningar till kommunen angående detta problem samt önskemål att problemen åtgärdas. Kommunens ansvariga har svarat att de inte lägger några resurser på detta spår utan hänvisar till Fålehagens spår.

Vi anser att närbefolkningen ska kunna använda motionsspåret i Torvmossen utan risk att falla över rötter och annan vegetation.

 

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar uppdra till Tekniska nämnden att förbättra underhållet av motionsspåret enligt ovanstående.

 

Motala 2011-10-19

 

 

 

Ingvar Ståhl(S)      Johan Andersson(S)

KF-ledamot          KF-ledamot

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-31 14:01