Tankar om äldreomsorg

Äldreomsorg
 
Varje år får fleroch fler svenskar möjlighet att uppleva sin hundraårsdag. Vi är friskare och vi blir allt äldre. Det är en fantastisk utveckling och ett kvitto på Sveriges välstånd och medvetna satsningar på en välfärd för alla.
 
Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste politiska frågor. Vi vill utveckla äldre-omsorgen och förverkliga visionen om Sverige som världens bästa land att åldras i. Det måste få kosta. Det kräver en långsiktig satsning och omfattande resurser. Under de kommande 10 åren vill vi öka de samlade resurserna till vården och omsorgen om äldre med 10 miljarder.
 
Vidare vill oppositionen:
-Bygga 100.000 nya bostäder och gemenskapslokaler för äldre,
-Förbättra bostadstillägget för pensionärer,
-Anställa 10.000 fler inom äldreomsorgen,
-Höja kompetensen för personal som jobbar med vård och omsorg om demenssjuka,
-Förbättra vården och och omsorgen om de mest sjuka,
-Slopa pensionärsskatten.
 
Äldre skall mötas med respekt och tilltro. Pensionärer har rätt att själva bestämma om sina liv. Lön och pension ska beskattas lika. Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder med god tillgänglighet och service.
 
Bosse Höckert mars 2010

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-03 00:42