Ta ansvar för ungdomarna!

Ta ansvar för ungdomarna!

 

Att ha ett arbete att gå till är avgörande för vår försörjning och vårt välbefinnande. Arbetet skapar struktur i tillvaron. Det ger kamratskap och framtidstro. För våra ungdomar innebär ett arbete möjligheten att flytta hemifrån och starta det vuxna livet.

 

Tyvärr är situationen i Motala sådan att alltför många ungdomar går utan arbete. Ungdomar som inget hellre vill än att få arbete och försörja sig själva. Ger vi dem inte den möjligheten tappar de tilliten och förtroendet både för oss vuxna och för samhället. Vi vuxna har ansvaret att lösa problemet. Alla vägar måste prövas, alla idéer testas och inget lämnas åt slumpen. Det handlar om vår gemensamma framtid och våra ungdomars välfärd och hälsa.

 

En väl beprövad och bra metod är – Lärlingsplatser. I flera yrkesutbildningar är lärlingsplatser avgörande för att du ska kunna få din färdiga examen. I verkligheten är det så att det saknas lärlingsplatser. Det drabbar utbildade ungdomar som inte får den praktik de behöver och det drabbar ungdomar som inte får en chans att få in ”en fot” och visa vad de går för.

 

Här vet jag att kommunen kan göra mycket. En väg är de upphandlingar som kommunen gör i stor omfattning varje år. I kravspecifikationen är det möjligt att skriva in krav på att ett visst antal platser viks åt lärlingar. Det ställer självklart krav på att arbetsplatserna är trygga och säkra. En garant för detta är svenska kollektivavtal. Kollektivavtalet säkrar arbetsmiljön för lärlingarna. För mig är det viktigt att kravet på kollektivavtal finns i alla kommunala upphandlingar. 

 

Tyvärr är det ofta så att den som vinner en upphandling i nästa led lägger ut själva utförandet på en annan underentreprenör. Där måste kommunen vara med och bevaka så att de utlovade lärlingsplatserna finns kvar.

 

Jag vet att ungdomarna själva vill ha lärlingsplatser. Det ger självkänsla och framtidstro. Det skapar också band mellan generationer – lärling och handledare som ger och tar av varandra. Dessutom blir det ett bra sätt för olika branscher att behålla kompetensen. I sin förlängning innebär det att tillgången på kompetent personal säkerställs.

 

Att ta ansvar för ungdomarna gör att alla blir vinnare. Ungdomarna själva, samhället i sin helhet och inte minst företagen.

 

Camilla Egberth (s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-03 00:41