Bosse Höckert: Arbetslöshet är ingen bra start ...

Arbetslöshet ingen bra start på vuxenlivet
 
Ungdomsarbetslösheten i vårt land är bland den högsta i Europa. Det får förödande följder för flickor och pojkar och för Sverige som land. I juni tog den största ungdomskullen  studenten  mitt under brinnande jobbkris. Arbetslösheten bland unga är nu uppe i 25 %. Många ungdomar går rakt ut i arbetslöshet. Här har politiken ett jobb att göra.
 
Arbetslöshet är ingen bra start på vuxenlivet. Ett arbete är grunden för en egen försörjning, för möjligheterna att skaffa ett eget boende och inte minst för självkänslan. Vi har inte råd med att en hel ungdomsgeneration nu lämnas efter. Otrygghet föder motstånd mot förändringar och maktlöshet breder ut sig. Ungas livsvillkor påverkar samhällsbygget i grunden.
 
Möjligheterna att få sitt första jobb eller vidareutbilda sig har försämrats kraftigt av den moderatstyrda regeringen. De har valt att sänka skatter med 85 miljarder kronor för de rikaste i stället för att möta ungdomsarbetslös-heten. Nu behövs förändring och framtidstro. Nu behövs en ny politik för investeringar i
fler jobb, fler utbildningsplatser och fler bostäder.
 
Bosse Höckert
 

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-30 17:07