Camilla Egberth: SPI levererar floskler!

SPI:s vittnesbörd!

SPI i Motala levererar i ett debattinlägg (MVT 14/8) ett antal floskler som inte kan få stå oemotsagda.

I artikeln slår SPI på PRO (Pensionärernas Riksförbund) och påstår att det är en underorganisation till Socialdemokraterna. Mig veterligen är PRO en politiskt obunden organisation med ca 400.000 medlemmar runt om i landet. PRO tillvaratar pensionärernas intressen i stort. Att PRO är samhällsorienterat kan väl inte ses som en belastning?

SPI påstår också att den förra majoriteten i Motala låtit såväl fastigheter som infrastruktur förfalla i kommunen. Låt mig påminna om ett axplock av alla i närtid genomförda investeringar som den förra ledningen ansvarade för:

Carlslunds Utbildningscentrum
Ett flertal nya äldreboenden såsom Strömsborg, Åkervallen, Husbygården m.fl
Ett flertal nya skolor såsom Fågelsta, Österstad. Karlslunds skola, Bråstorpsskolan, ombyggnation av Vätternskolan och Platensskolan samt delvis renovering av Hällaskolan m.fl
Ny ishall och nytt ridhus.

Listan kan göras oändligt mycket längre.

Dessutom efterlämnade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett överskott till den nya majoriteten på ca 70 miljoner kr, pengar som försvann i ett svart hål, när Nystart Motala beträdde taburetterna.

SPI, som en del av Nystart Motala, bör nog begrunda på vilket sätt de tillvaratar pensionärernas intressen i Motala. Är det på det sätt som partiets gruppledare agerar? Genom att stillatigande deltaga i de majoritetsbeslut som Nystart Motala driver fram? Det är beslut som kommer att innebära en nedmontering av äldreomsorgen i kommunen.

Vi i Motala måste ställa oss frågan – är SPI ett uttalat botgerligt parti?

Camilla Egberth
Oppositionsföreträdare för Socialdemokraterna i Motala

 

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-21 00:23