Bosse Höckert: De nya Moderaterna är det gamla Högerpartiet!

 

”De nya Moderaterna”

Passivitet löser inte jobbkrisen. Istället för att investera Sverige ur krisen väljer regeringen att sänka skatterna för dem som tjänar mest – med lånade pengar. Det gäller för fler borgerliga regeringar i Europa.

(m) röstar konsekvent emot stärkta rättigheter för lönearbetare i EU. Den svenska regeringen sitter tyst, när när EU diskuterar hur Laval-fallet ska hanteras.

(m) har i Europaparlamentet ifrågasatt Kyotoprotokollet och driver på för högre utsläppsnivåer i EU genom att mer än hälften av minskningen ska kunna genomföras utanför EU.

(m) i Europaparlamentet röstar i likhet med övriga högerpolitiker i parlamentet mot alla förslag som handlar om konsumenternas skydd när det gäller livsmedel.

(m) vill att beslut om viktiga välfärdsfrågor ska avgöras av jurister i EU-domstolen. Genom att låta marknadskrafterna få fritt spelrum vill de att frågor som vårdpolitik, alkoholpolititik, och apotekstillgången ska avgöras av jurister i Bryssel.

De nya Moderaterna är det gamla Högerpartiet!

 

Bosse Höckert

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 14:19