Johan A/ Camilla E/ Ingvar S: Det nya arbetarepartiet

I våra roller som förtroendevalda stöter vi på människor i olika skeden av livet men framförallt träffar och pratar vi med människor som är utsatta på olika sätt. Det kan handla om allt från arbetslöshet till att de behöver stöd i olika former. En del beskrivningar människor ger gör att man funderar på vart vi är på väg och hur regeringen tänker.

 

Det är naturligtvis ingen hemlighet att vi inte gillar de förändringar av exempelvis a-kassan och sjukförsäk-ringen som regeringen genomfört. Men någonstans måste det finnas gränser även för en borgerlig regering.

 

Några exempel:

En kvinna är arbetslös och har a-kassa. Hon bor i bostadsrätt och har där uppdrag som vicevärd och får för det en ersättning som motsvarar tio procent av en heltidslön. Med de nya regler om deltidsstämpling som regeringen infört har hon fått beskedet att hon inte får a-kassa om hon har det uppdraget i föreningen.


En annan kvinna arbetar deltid och hennes 75 dagar som man får deltidsstämpla håller på att ta slut. Hon har dessutom förtroendeuppdrag, ett som ger ett mindre arvode och ett helt ideellt. Det besked hon får är att antingen lever du på en halvtidslön eller så får du sluta med dina förtroendeuppdrag.


En man som var halvt sjukskriven hade upplyst Försäkringskassan om att han hade ett uppdrag som god man någon timma i veckan. Han fick ett brev om att återbetala 122 000 kronor retroaktivt, det sänktes visserligen efter överklagan, men framstår ändå som orimligt.


Exempellistan kan göras betydligt längre men vi tror att ni förstår poängen.

Inte nog med att regeringen sänker ersättningen för arbetslösa till oskäliga nivåer, inte nog med att man sparkar ut sjuka från våra gemensamma försäkringssystem, man låser dessutom in människor i ohållbara situationer och från sociala kontaktytor.

 

Hur ska vi dessutom kunna hitta människor som är beredda att engagera sig eller arbeta ideellt när man riskerar att bli straffad för det.


Regeringens nya arbetslinje är föga förvånande tydligt borgerlig men den är också, tvärt emot vad de själva säger, tydligt arbetsfientlig.

 

Johan Andersson (S)
Camilla Egberth (S)
Ingvar Ståhl (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-14 19:25