Hans Isacsson: Nytt entreprenadtänk slår ut mindre och Motala-nära företag

ENTREPRENAD???

Vi socialdemokrater blir ibland anklagade för att vara emot att kommunal verksamhet läggs ut på entreprenad. Det är inte sant men vi har en något annan syn på detta än Nystart Motala.

Vi har ju under många år använt entreprenörer inom tekniska förvaltningens revir i Motala. Det innebär att 45 procent av tekniska förvaltningens verksamhet idag är utlagt på entreprenad.


Döm om vår förvåning när nu Nystart Motala bestämt sig för att tillsätta en utredning om entreprenader inom tekniska förvaltningen. Nystart Motala säger att vi Socialdemokrater har upphandlat fel entreprenader. Dessutom anser de att de lokala entreprenörerna ska vässas. Nu har Nystart Motala kommit på att de måste göra rätt upphandlingar. Men vad är fel? Vår verksamhet är ju redan till 45 procent upphandlad i konkurrens.


Följden av detta blir att kommunen kommer att upphandla så stora arbeten i ett svep, att våra lokala entreprenörer inte kan vara med i anbudsgivningen. Kvar blir bara storföretagen med tillräcklig kompetens och kapacitet för jobben. Man avser nämligen att lägga ut stora kontrakt, där våra mindre företag inte har en chans.

Nu ställer vi socialdemokrater oss frågan om det är den stora lobby-organisationen ”Svenskt Näringsliv” som tagit över politiken i Motala? Har Nystart Motala för avsikt att bidra till att det lokala näringslivet i Motala slås ut?

Hans Isacsson (s)
Vice ordf. Tekniska nämnden

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-13 14:06