Johan Löfstrand/Anna-Lena Sörenson: Inga barn ska bli skuldsatta!

Att vara skuldsatt som 18-åring är ingen bra start på vuxen-livet. Med en prickning i kronofogdens register är det svårt att skaffa en internetuppkoppling, få ett lägenhetskontrakt eller ett bostadslån.

 

Att vara skuldsatt som 18-åring är ingen bra start på vuxenlivet. Med en prickning i kronofogdens register är det svårt att skaffa en internetuppkoppling, få ett lägenhets-kontrakt eller ett bostadslån. Östergötlands landsting är ett av de landsting som skuldsätter barn under 18 år på grund av obetalda vårdavgifter. Ingen ska tvingas gå in i vuxenlivet med skulder som föräldrarna orsakat, här måste till snabba förändringar till innan ännu fler barn hamnar i skuldfällan.


Vi vill att lagen ändras så att skuldsättningen av barn upphör. Det gäller ändringar av hälso- och sjukvårdslagen samt tandvårdslagen så att vårdnadshavaren blir ansvarig för barnets vård samt för utgif-ter för uteblivna vård och tandvårdsbesök.


I Östergötland är barnsjukvården kostnadsfri, och skulderna är obe-talda avgifter för uteblivna besök för tandvård. Summan på skulder-na är ofta mycket små, över 75 procent av ärendena gäller skulder som är mindre än 500 kronor. Fram till dess att en lagändring blir verklighet borde landstinget avskriva skulderna så fort barnet blir myndig.


I andra landsting och regioner tycker man att vårdnadshavaren ska betala och därmed skuldsätter de aldrig barn. Samma princip borde gälla landstinget i Öster-götland.

 

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att barnet kommer till uppbokade tider, och borde också ses som ansvarig för betal-ningen. Både kallelser och betalningskrav borde skickas till vårdnadshavaren. Samtidigt vill vi titta över systemet med avgifter för utebliven barntandvård i Östergötland.


Johan Löfstrand, (S),
riksdagsledamot i civilutskottet
Anna-Lena Sörenson, (S),
oppositionsråd Landstinget i Östergötland  (mars 2009

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-14 19:27