Ingvar Ståhl: Enkäten från Svenskt Näringsliv á la 70-tal

FÖRETAGSKLIMATET!

Svenskt näringsliv har åter mätt företagsklimatet i Sveriges kommuner.
Resultatet röner stort intresse varje år, särskilt hos de kommuner som tagit ett stort kliv uppåt eller de som når botten. Ett avsnitt i enkäten är väldigt bra: man frågar efter attityder till företagande och kommunernas intresse att stötta företagsamheten. Likaså att dialog och information förs på ett bra sätt.

MEN när man kommer till frågan om ens "egen kommun kan skapa goda förutsättningar för företagande” ställs bl.a frågan: Har låg kommunalskatt betydelse?


De flesta önskar så låg skatt som möjligt men vet att skatten bl.a ska täcka kostnader för vård, skola och omsorg. Välfärdsområden som Svenskt näringsliv vill att kommunerna ska lägga ut på entreprenad. Läser man på Svenskt näringslivs hemsida klagas det mycket över att kommunerna pressar de privata alternativen. Alltså önskar man mer betalt för uppdraget. Då får man hoppas att skatteintäkterna räcker till.

Enkäten vill veta hur vi kan få företagen i Motala att växa och anställa flera. Här ställs dessa intelligenta frågor:
- Ändrade turordningsregler i LAS (Lagen om anställningsskydd)? Kompetens och skicklighet ska avgöra istället för anställningstid.
- Sänkta kapitalskatter
- Lägre ingångslöner.

Frågorna för mina tankar tillbaka till det heta 70-talet, när debatten var hård. När LAS kom 1974 sa Svenska ArbetsgivareFöreningen att Sverige skulle tappa konkurrens och välfärden raseras. Nu 35 år senare, dyker det upp igen. Frapperande är just frågan om ingångslönerna som stort problem. Varför finns inga frågor om hur efterfrågan stimuleras?

Jag hade förmånen att lyssna på Svenskt näringslivs chefekonom Stefan Fölster. Hans recept för att komma ur krisenär: Stärk småföretagandet! Helt andra frågor än de som enkäten tagit upp. 

Jag hoppas att Fölster får vara med nästa år, när enkäten utformas. Troligen får enkäten stor uppmärksamhet också då, men Svenskt näringsliv blir inte klokare i sin samhällsanalys.


Ingvar Ståhl (s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-26 14:31