Ingvar Ståhl/Johan Andersson: Ekonomiskt lättsinne?

Ekonomiskt lättsinne?

Kommunstyrelsens ordförande, Eva Isaksson Ribers (M) kommenterar i MVT 2009-06-17, lättsinnigt, att kommunen inte kommer att klara det lagstiftade balanskravet för 2009.

Eva Isaksson Ribers var som oppositionsföreträdare i Motala kommun en ivrig förespråkare för ordning och reda i de kommunala finanserna. Den inställningen verkar helt ha förändrats i och med rollen som majoritetsföreträdare och ytterst ansvarig för kommunens finanser till vara ett ekonomiskt lättsinne.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) förutspår i sin kommande skatteprognos som kommer i mitten av augusti ytterligare försämringar av skatteintäkterna till följd av den borgerliga regeringens orättfärdiga politik och brist på insatser för de svagaste på arbetsmarknaden, en politik som bygger på orättfärdiga skattesänkningar till de bäst bemedlade i samhället.

Vi ser med förväntan fram mot Eva Isaksson Ribers agerande, när prognosen presenteras!

Johan Andersson (S)  Ingvar Ståhl (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 14:21