Ingvar Ståhl/Johan Andersson: Eva drar sig undan ansvaret

Eva drar sig undan ansvaret

I ett svar i MVT den 23 juni

(http://mvt.se/asikter/debattartiklar/1.489869

försöker kommunstyrelsens ordförande, Eva Isaksson Ribers (M), undandra sig ansvaret för kommuens ekonomi.

Genom att skylla bristen på alternativa förslag från den politiska oppositionen i kommunen (S+V), vill hon undandra sig det egna politiska ansvaret.

Vi kommer att inom den stipulerade tid som kommunfullmäktige fattat beslut om, i början på oktober 2009, presentera vår alternativa budgetförslag.

Tyvärr måste vi att förhålla oss till samma krassa ekonomi som Eva Isaksson Ribers och hennes allianskamrater när vi utarbetar vårt budgetförslag.
En ekonomi som bygger på minskade skatteintäkter och försämrade statsbidrag till följd av den moderatledda regeringens orättfärdiga politik, som bygger på skattesänkningar för de bäst bemedlade på 80 miljarder kronor, som i dagsläget bättre skulle behövas för att rädda sysselsättningen och verksamheten inom välfärdssektorn.


Ingvar Ståhl (S)
Johan Andersson (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 14:20