Ingvar Ståhl/Johan Andersson: Sanningen är sanningen även om den är besvärlig

Sanningen är sanningen även om den är besvärlig!

 
Svar till
Andreas Norlén (M) (som skrev tidigare svar i MVT) – riksdagsledamot från Motala som uppenbarligen tycker att sanningen är besvärande!


I ett debattinlägg publicerat i MVT den 3 juli beklagar sig Andreas över vår retorik och beskrivning över de skattesänkningar som gjorts för de bäst bemedlade i samhället.


I en så kallad jämförelse försöker Andreas påvisa att den moderatledda regeringen satsar drygt 27 miljarder kronor mer till kommuner och landsting år 2010 jämfört med 2006. Det Andreas glömmer att beskriva är att under 2010 beräknar ett flertal institut en öppen arbetslöshet med över 500 000 svenskar och en ungdomsarbetslöshet på över 30 procent.

Dessutom rådde en god konjunktur i landet 2006 vilket innebar att den socialdemokratiska regeringen lämnade över ett överskott på cirka 70 miljarder i statens finanser.

Ges inte offentlig sektor ytterligare medel för att klara verksamheten spår såväl Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet som Sveriges kommuner och landsting att ytterligare mellan 10 000 till 15 000 jobb kommer att försvinna de närmaste åren, i skolan, sjukvården och omsorgen vilket innebär att den öppna arbetslösheten kommer att späs på.

Vi anser att kommuner och landsting bör få ett tillskott på totalt 15 miljarder kronor år 2009 och 2010, vilket är åtta miljarder kronor mer än vad regeringen föreslår.

I stället väljer den moderatledda regeringen att låna till skattesänkningar till de bäst bemedlade!

Är det en ansvarsfull politik, Andreas?

Hur många fler anställda i Motala kommun behöver varslas utöver de redan lagda, på grund av den förda politiken, Andreas?

En opinionsundersökning genomförd av Novus Opion på uppdrag av S, V och MP visar att bara 20 procent av de drygt 1 000 tillfrågade stödjer regeringens politik att satsa medel på skattesänkningar för de bäst bemedlade, det vill säga de av befolkningen som når över brytpunkten för närvarande 31 683 kr/mån, i stället för att under 2009 tillskjuta medel till kommunerna för att slippa säga upp ytterligare medarbetare.

Ingvar Ståhl (S)
Johan Andersson (S

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 14:22