Ingvar Ståhl och Johan Andersson till Andreas Norlén

 

Förblindad av regeringens politik?

 

Andreas Norlén (M) ger tyvärr i en debattartikel, publicerad i MVT den 20 juli 2009, inga svar på de, av oss två, tidigare ställda frågorna om regeringens politik och dess påverkan av arbetstillfällena i Motala kommun.

 

Vi kan bara kort konstatera att Andreas varken tar till sig, eller lyssnar på farhågor från experter och institut inom området, vad avser sysselsättningen inom den offentliga sektorn de kommande åren på grund av den orättvist förda fördelningspolitiken, som regeringen Reinfeldt hittills beslutat sig för.

Vi drar den slutsatsen att Reinfeldt har en trogen och ytterst lojal ledamot i riksdagen för den förda politiken utan egna slutsatser.

 

Ingvar Ståhl (s)

Johan Andersson (s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-02 21:12