Ingvar Ståhl/Johan Andersson: Andreas Norlén lyssnar inte ...

Förblindad av regeringens politik?

Andreas Norlén (M) ger tyvärr i en debattartikel publicerad i MVT 2009-07-20, inga svar på de av oss två tidigare ställda frågor om regeringens politik och dess påverkan på arbetstillfällena i Motala kommun.

Vi kan bara kort konstatera att Andreas varken tar till sig eller lyssnar på farhågor från experter och institut inom området, vad avser sysselsättningen inom den offentliga sektorn de kommande åren p.g.a den orättvist förda fördelningspolitiken som regeringen Reinfelt hittills beslutat sig för.

Vi drar den slutsatsen att Reinfelt har en trogen och ytterst lojal ledamot i riksdagen för den förda politiken utan egna slutsatser.

Ingvar Ståhl(S)  Johan Andersson(S)  

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 14:12