Karl-Axel Pettersson-Molinder: Ingen ekonomisk diskussion?

Nystart Motala är rädd för debatten kring ekonomin!
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet  lämnade i samband med kommunfullmäktigemötet i maj in en begäran om en ekonomisk debatt. Bakgrunden till vår begäran är det svåra ekonomiska läget i vår kommun. Det finns krav på att verksamheten skall skäras ned med mer än 100 miljoner kr. Vår bestämda uppfattning är att detta i allra högsta grad påkallar en rejäl diskussion i fullmäktige kring ekonomin. Vi menade att den debatten borde hållas i samband med fullmäktigemötet i augusti. 
 
Döm om vår förvåning: när kungörelsen och kallelsen till mötet kommer, finns inte den begärda debatten med på dagordningen. Kommunfullmäktiges ordförande har valt att helt ignorera vår begäran om en genomgripande debatt.
 
Jag kan inte göra någon annan tolkning av detta än att fullmäktiges ordförande anser att frågan om ekonomin är helt ointressant för de folkvaldas församling. Mycket märkligt. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och det enda som är helt öppet för medborgarna. Det borde vara av stort intresse för kommunens ledning och kommunens invånare hur de direktvalda i fullmäktige ser på situationen. Det är självklart också intressant att lyssna till hur man kan tänka sig att lösa den. Hanteringen av vår begäran känns extra märklig eftersom flera företrädare för Nystart Motala kritiserat oss i oppositionen för att vi inte lägger egna förslag i nämnderna utan avvaktar budgetförslaget för 2010.
 
Den tanke som tyvärr dyker upp är att Nystart Motala egentligen – trots den högröstade retoriken – inte är intresserade av att föra denna debatt offentligt.  De verkar helst vilja hålla den bakom stängda dörrar i Grå villan.
 
Karl-Axel P Molinder
Gruppledare
Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-30 17:47