Karl-Axel Pettersson-Molinder: Bättre granskning önskvärd!

Kommentar till ledare 22 maj 2009 ”Starkare opposition önskvärd” (Motala Vadstena Tidning)

Bättre granskning önskvärd.

MVT ondgör sig i ovanstående ledare över oppositionens sätt att hantera sin roll.

Jag kan till att börja med instämma i ledarens huvudtes att oppositionsrollen är viktig. Tyvärr kan jag därefter bara konstatera att ledaren innehåller en hel del förskönanden av historien och en okunskap om vad som sker inom kommunens politiska liv i dag. Bland annat framställs oppositionen som svag och splittrad. Jag försäkrar ledarskribenten om att så inte är fallet.

Som exempel kan nämnas att oppositionen i dag företräds av 27 eniga mandat i kommunfullmäktige. Detta är exakt lika många som Nystart Motala har. Att denna grupp kontinuerligt lägger egna förslag (som Nystart tyvärr tycker att vi inte borde göra), väcker interpellationer och debatter för att tydliggöra skillnaderna mellan de olika grupperingarna har tidningen tydligen helt missat. Det är kanske inte så konstigt då tidningen endast har varit sporadiskt närvarande vid dessa sammanträden.

Rent allmänt verkar tidningen ganska ointresserad av politiken i kommunen. Jag kan bara konstatera att det var betydligt bättre förra mandatperioden då kommunen leddes av en annan majoritet.

Om intresset och granskningen från tidningen varit bättre hade kanske motalaborna fått ta del av det pressmeddelande som oppositionen skickade ut i samband med varslen. Då hade de också fått en chans att se orsaken till oppositionens agerande i frågan. Men detta verkar inte tidningen vara intresserad av.

Jag får hoppas att tidningen blir bättre på att bevaka politiken i kommunen. Kanske framför allt de som styr och vars politik verkligen påverkar motalabornas vardag. Idag verkar oppositionens agerande vara tidningens största intresse.


Karl-Axel P Molinder
Gruppledare Socialdemokraterna

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-14 19:20