Arbetarekommunens styrelse: Lägsta anbudet får uppdraget!

Uttalande från styrelsen för Socialdemokraterna i Motala, 2009-08-11

Lägsta anbudet får uppdraget!

Under sommaren har MVT haft artiklar om en händelse på ett boende, som Attendo Care driver på uppdrag av Motala kommun. Dessutom har ett antal insändare tagit upp detta ämne.     

Mångfald är ofta bäst och det har bland annat Nystart Motala hävdat, när man beslutade att lägga ut vård och omsorg på en privat entreprenör.

”Varför ska kommunen ha monopol på all äldreomsorg?”, har varit ett mantra. Från oppositionen har vi motsatt oss detta; vi anser att kommunens äldreomsorg har hög kvalité och det har framkommit bland annat vid en större studie, som gjordes för ett par år sedan. Revisorer granskade ett antal kommuners omsorg och undersökte kvalité och kostnader.

Just vår kommun fick gott omnämnande över verksamheten, trots att Motala kommuns kostnader låg genomsnittligt. Alltså en effektiv organisation.

När verksamhet läggs ut på anbud, uppstår konkurrenssituationen och den entreprenör, som tar lägst betalt, får oftast uppdraget.

Nu kan ju vissa företag vara mycket skickliga och ändå klara sitt uppdrag men när det gäller vård och omsorg, är personalen den viktigaste resursen för de äldre. Det är också den dominerande kostnaden.

Hela tillvägagångssättet är tvivelaktigt och i kommun efter kommun, slimmas personalen.

Vi vill verkligen betona att detta inte är någon kritik av de privata utförarna, utan det är uppdragsgivaren, som betalar lite mindre och hoppas få bättre vård. Det blir en omöjlig ekvation.

Vi kan också konstatera att de farhågor som vi befarade i samband med upphandlingen av äldreomsorg i kommunen nu besannats, dvs. att det är på personaltätheten man slimmar sina anbud och därigenom riskerar en sämre kvalitet och trygghet för de äldre.

Det politiska ansvaret för den inträffade händelsen faller till fullo på Nystart Motala.

Man kan också undra över SPI:s och Margareta Svanlunds ansvar, ett parti som säger sig profilera sig på frågor för den enskilde pensionären men som till fullo står bakom de neddragningar som Nystart Motala beslutat om inom äldreomsorgen i Motala kommun.

För styrelsen Socialdemokraterna i Motala

Ingvar Ståhl
Ordf.

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-11 23:05