Johan Andersson/Louise Malmström: Låt löntagarna ta över SAAB!

Världen, Europa och Sverige befinner sig i en djup ekonomisk kris.

 

Händelseutvecklingen har varit lavinartad. Det höjs röster för att samhället och poli-tiken måste engagera sig mer. Inte ens den värsta nyliberalen säger: ”Stopp och belägg, detta skall marknaden klara av”. En lärdom är snarare att stora koncerner inte haft insikter och gjort grava missbedömningar. Snikenheten har i många fall varit direkt stötande. Trovärdigheten för marknadsekonomin har fått sig en rejäl törn. Och det kommer säkert att resultera i ett regelverk som betyder en bättre insyn från samhällets sida.


Runt om i världen ser vi hur regeringar engagerar sig. Syftet är att på olika sätt få bärkraftiga företag att övervintra och stå rustade när finanskrisen är över. I Tyskland har den borgerligt ledda regeringen lagt ett förslag på 400 miljarder kronor. 200 av dem går till infrastruktursatsningar och återstående till olika former av stöd till industrin.


Om den svenska regeringen inte vidtar åtgärder blir naturligtvis konsekvensen att övriga Europa har sin industri kvar medan vi blir av med delar av vår. När Maud Olofsson säger att pengarna inte skall gå till företag glömmer hon att det är tillväxten som skapar förutsättningarna för vår gemensamma verksamhet – eller? Regeringen har plockat fram 28 miljarder kronor som inte används och föreslagit att man kan skjuta upp skattebetalningar i två månader med åtta procents ränta. Det sistnämnda kan säkert rubriceras som ocker.


Detta är ”resultatet” av regeringens politik. Lägg därtill att regeringen tidigare totalt rustade ner arbetsmarknadspolitiken. Sedan säger regeringen att det är lugnt eftersom budgetpropositionen kommer snart. Men det blir inget genomslag förrän efter årsskiftet. Agerandet, eller snarare avsaknaden av agerande, i Saab-frågan är slående.


Vi föreslår att regeringen utreder möjligheterna för att löntagarna i något skede – om det finns intresse – själva ta över Saab. Det borde finnas en rimlig möjlighet att det fungerar eftersom flera miljövänliga bilmodeller är på väg till produktion. Om man räknar upp alla kostnader som samhället får i form av lönegarantier med mera blir det en gigantisk summa. Utrymmet skulle användas för en offensiv satsning på de anställda och företaget. Egentligen har löntagarägda företag bättre förutsättningar. Företaget skall betala löner och sociala avgifter och naturligtvis avsätta pengar för investeringar. Men det är inte nödvändigt att ge aktieutdelning. Vi säger inte att detta är lösningen, men i motsats till regeringen är det ett förslag som bör utredas.

 

Johan Andersson
ordförande Socialdemokraterna Östergötland
Louise Malmström
riksdagsledamot (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-14 19:23