Lena Westerlund: Låt brandstationen bli Ungdomens Hus!

Låt brandstationen bli Ungdomens hus!


Nu när beslutet tagits om en ny räddningsstation, vad gör vi då med den gamla?

Det finns grupper av våra unga som inte riktigt känner sig hemma i de gårdar, som finns idag. De känner sig för gamla eller för unga för att komma in dit.

De jag pratar om är unga mellan 15 –20 år. De är mitt i mellan ung och vuxen. De deltar inte aktiv i föreningsverksamhet. Ofta beror det på att det inte finns något som passar eller att de inte har ekonomi att vara med.

Nu, när räddningstjänsten kommer att lämna sina lokaler, får vi en unik möjlighet att låta stationen bli ett Ungdomens Hus. Låt oss ta den! Själva utformningen av lokalen ska de unga själva ansvara för. Likaså att se till att den sköts. Det ansvaret är jag övertygad om att de vill och kan ta.

Stationen ligger centralt och går att nå från alla bostadsområden. Den har bra ytor för olika typer av verksamhet. Där kan man meka med sina mopeder och andra typer av fordon. I övrigt finns lokaler som man kan fylla med aktiviteter för olika intresseområden utan att man för den skull inkräktar på varandra.

Här kan samtalsrum, läsrum, schackrum mm finnas. Här kan också alla musikintresserade få möjlighet att utöva sin musik. De som målar graffiti kan färgsätta väggarna. Ja låt de unga få chansen att forma sitt eget ungdomens hus. Det är bättre att de får ta över stationen än att de befinner sig på stora parkeringsplatser eller i stan på helgerna. Möjligheterna är oändliga.

Man kan med fördel placera våra fältsekreterare och ungdomsansvariga tjänstemän därnere. "Morsor och farsor på stan" kan ha en naturlig samlingsplats i huset. Vem vet - det kan finnas andra ideella krafter som på olika sätt vill hjälpa de unga och här finns möjlighet att också forma det.
När de unga får vara med och utforma något, värnar dom om det. På så sätt kan skadegörelsen också minska. Låt oss ta chansen!

Lena Westerlund

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-27 23:55