Louise Malmström, Lars Bengtsson m fl: Bygg och renovera!

Byggen kan lyfta oss ur krisen


Sverige är i den djupaste lågkonjunkturen på nästan 20 år och den borgerliga regeringens politik kommer inte leda Sverige ur den. Det krävs nu politisk handlingskraft och mod men regeringen verkar sakna både och. Vi vet att byggsektorn är en oerhört konjunkturkänslig bransch, det har och kommer att vara vanligt med tvära kast.

Samtidigt vet vi erfarenhetsmässigt vilken betydelse sektorn har för att överbrygga svängningar i ekonomin. Om produktionen hålls uppe betyder det att leverantörer och andra näringsidkare kan upprätthålla verksamheten och nu när konjunkturen viker är det ekonomiskt fördelaktigt att starta olika objekt. Därför är offensiva satsningar nödvändiga i den situation vi lever i.

Inom byggsektorn har olika former av ROT-stöd inneburit att sysselsättningen har upprätthållits samtidigt som mängder av olika projekt har genomförts. Som det fungerar nu är det enbart fysiska personer som kan erhålla stöd. Vi vill utvidga det till att företag och offentlig verksamhet också omfattas. Då kan det bli en rejäl skjuts uppåt.

Vi menar också att ROT-stöd innebär både intäkter och minskade kostnader. Om byggandet ökar, innebär det mer moms till staten. Skatteintäkter och arbetsgivaravgifter ökar. Samtidigt minskar kostnaden för arbetslösheten, både mänskligt och för samhället.

Vi, Socialdemokraterna i Östergötland, har tillsammans med byggfacken, undersökt hur mycket jobb som skulle kunna skapas i byggsektorn. Varje socialdemokratisk gruppledare i kommuner, landstinget och i bostadsföretagen har medverkat till att ta fram lämpliga objekt som kan startas. Inom ROT-området är det dessutom inte särskilt omfattande projektering vilket betyder att projekten kan startas snabbt.

Inventeringen bygger på tre olika områden, ROT-verksamhet, nybyggnation samt vägprojekt. Dessa tillsammans skulle kunna skapa mellan 950 och 1 400 årsarbetstillfällen. Vi vet av erfarenhet att en byggnadsarbetare sysselsätter ytterligare cirka tre arbetare i den så kallade kedjan. Det skulle betyda totalt mellan 2 850 och 4 300 årsarbetstillfällen i länet.

Siffrorna är inte exakta på något sätt; vilket betyder att det kan vara både fler och färre. Men det visar tydligt på att ett mer omfattande ROT-stöd skulle ge väldigt många arbeten. Det är uppgifter som förr eller senare måste göras; så varför inte nu när arbetslösheten är stor?


Louise Malmström
riksdagsledamot Östergötland
Lars ”Laban” Bengtsson
ombudsman Socialdemokraterna ­Östergötland
Ann Ludvigsson
riksdagsledamot Östergötland
Billy Gustafsson
riksdagsledamot Östergötland

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-01 09:00