Maj Karlsson: Ta ert ansvar, Magnus Byman och Andréas Norlén!

Ta ert ansvar, Magnus Byman och Andreas Norlén!

Politiker beslutar om hur våra gemensamma skattepengar ska fördelas. Andreas Norlén och Magnus Byman har beslutat att resurserna ska fördelas så att 40 elevassistenter ska bort. Hur Norlén och Byman än försöker går detta faktum inte att trolla bort. Magnus Byman är dessutom som bildningsnämndens ordförande direkt ansvarig för skolverksamheten, och borde därför inse vilka konsekvenser som hans beslut kommer att få och ta ansvar för det. Men istället för att ta det ansvaret väljer Norlén och Byman att skylla ifrån sig.                     

Vi på Kommunal har att rätta oss efter de beslut som politikerna  tar och hantera dem på det bästa sätt vi kan, så att Kommunals medlemmars intressen tas tillvara. Medlemmarnas bästa står alltid i fokus för oss. Det vi gör har inget att göra med att, som Norlén och Byman påstår, att ”ställa till förtret för borgerliga politiker”.

I Kommunal har vi stort förtroende för våra medlemmar, som har stor kompe-tens inom de olika områdena som de arbetar i och detta är vår utgångspunkt vid förändringar på arbetsplatserna.

Förändringar på arbetsplatser har skett i alla tider; våra medlemmar får barn; de får andra jobb eller slutar på grund av som i det här läget minskade ekonomiska resurser. Arbetsgivarna har i de här situationerna haft olika långa introduktioner beroende på brukarens behov.  Vi har erfarenhet av att arbetsgivarna hanterar de här situationerna bra.

Det vore kanske på plats att Byman tar ett djupare samtal med sin kamrat Norlén, som sitter i riksdagen och fattar beslut om skattesänkningar istället för att säkra den välfärdssektor, som vi har att värna om. Ni är ju med i samma lag. Det är ju detta våra gemensamma resurser ska gå till: att alla får en bra uppväxt med bra skola och stöd för de barn, som behöver detta på olika sätt.

Vi vet alla hur det står till ute i kommuner och landsting, att ekonomin är mycket ansträngd och går med underskott. Från Kommunal befarar vi att det kommer ytterligare besparingar/neddragningar inom välfärdssektorn och att det blir allt tajtare och kämpigare för våra medlemmar på bekostnad på deras arbetsmiljö och att våra medlemmar får allt svårare att upprätthålla kvalitet på välfärdstjänsterna, som medborgarna har rätt att kräva.

Så ta ert ansvar för den politik som ni för och sluta skylla på andra.

                  Maj Karlsson
                                                                                Avdelningsordförande
                                                                                Kommunal Östergötland

Maj är även aktiv medlem i Socialdemokraterna i Motala

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-12 23:33