Martin Tollén: Mörka moln hopar sig över landstinget

Förra veckan presenterades östgötalandstingets preliminära bokslut för 2008.

 

Från den moderatledda landstingsmajoriteten utropades glatt att de senaste årens ryggsäck nu försvunnit, att besparingarnas tid var förbi. Ytligt sett kan det verka så – resultatet på sista raden är posi-tivt med 114 miljoner – men om mina borgerliga landstingskollegor studerat årets resultat lite mer noggrant och givit en rättvisare bild hade det låtit annorlunda.


Resultatet dras upp 220 miljoner eftersom bland annat forsknings- och utvecklings-medel som inte betalats ut enligt budget och att fastighetsinvesteringar inte färdig-ställts enligt plan. Hade dessa genomförts som planerat hade underskottet för landstinget varit -100 miljoner kronor.


Sjukvården – som enligt Marie Morell (M) – nu är av med sin ”ryggsäck” gick back 60 miljoner under 2008. Dessa pengar behöver verksamheten spara samtidigt som de ska klara av budgetminskningar på drygt 100 miljoner 2009.

Trots att sjukvården gör ett underskott på 60 miljoner är det en rejäl minskning jämfört med året före då underskottet var ännu större. Till viss del beror den minskningen på det anställningsstopp som landstingsdirektören tvingades införa i början av 2008. Det har tillfälligt brutit kostnadsökningen men är en åtgärd som bara fungerar tillfälligt. Långsiktigt hållbara idéer saknas fortfarande.


Men sjukvård handlar inte bara om pengar. I grunden handlar det om vilka behov befolkningen har och hur dessa behov ska mötas. När den kristdemokratiske grupp-ledaren Levi Eckeskog berättade om landstingets resultat på ett möte påstod han att ”den vård medborgarna behöver har kunnat ges”. Det är ett vågat påstående då ingen ordentlig väntetidsuppföljning gjorts på nästan ett år och då den öppenhet kring sjukvårdens resultat och prioriteringar som funnits tidigare har försvunnit. Effekterna för människor med stora behov redovisas inte.

Medan den moderatledda landstingsledningen firar resultatet 2008 fortsätter den ekonomiska verkligheten att erodera möjligheterna att erbjuda östgötarna den bästa möjliga sjukvården under de kom-mande åren. Kommentarerna kring resultatet visar att den borgerliga ”låt-gå-politiken” kommer att fortsätta och att förmågan saknas att skapa ett långsiktigt positivt resultat.

 

Martin Tollén
landstingsledamot (S)    (mars 2009)

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-27 20:40