Roland Tergeland: Företagens behov avgör nyanställning

Svar till bland annat Jonas Grafströms insändare i MVT:

Jonas Grafström (Moderata studenter) tycker att det är den svenska fackföreningsrörelsens fel att vi har en hög ungdomsarbetslöshet och att fackförbunden därför är ungdomarnas fiende nummer ett samt att LAS (lagen om anställningsskydd) för länge sedan spelat ut sin roll.

Föga förvånande kanske, men jag tycket ändå inte att den typen av påstå-ende bör få stå oemotsagda. Jag är nämligen av en annan uppfattning.

Det är, hör och häpna, Jonas, faktiskt inte facket som anställer nya med-arbetare, såväl unga som gamla, och säger inte heller upp anställda, utan det är arbets-givaren som leder och fördelar arbetet.

Uppfattningen att ingångslönerna är alldeles för höga och att detta skulle vara ett skäl för att inte anställa ungdomar har också ventilerats på insändarsidor.

I själva verket är det ju faktiskt så att det är företagens behov av arbetskraft som bestämmer om man ska nyanställa eller inte.

Lönen och arbetstiderna samt en mängd andra villkor regleras i kollektiv-avtalet, ett avtal som företrädare för både arbetsgivare och fackförbund varit med om att förhandla fram.

Det ni vill göra är inte att förändra ungdomarnas situation på arbetsmark-naden och göra det lättare för dessa att komma in på företag via till exempel praktik-platser eller lärlingsutbildningar utan ni vill helt enkelt sänka priset på deras arbete.

Det är ju nu man ska lägga örat mot rälsen och lyssna av utbildningsbehov och kompetenskrav och rusta ungdomarna med utbildning och kunskap inför fram-tiden.

Man skulle, för att uttrycka sig försiktigt, kunna önska sej mer politiska insatser på riksnivå för att stimulera detta, men den nuvarande regeringen har valt att överlåta detta till arbetsmarknadens parter att lösa.

Vad det gäller kompetens/spetskompetens så har arbetsgivaren långtgående skyldigheter att regelbundet kompetensutveckla och vidareutbilda sina anställda för att på så sätt säkerställa att kompetensen, inte bara just nu, utan även om tre år, fem år framåt i tiden finns i företaget.

Vid de allra flesta förhandlingar om driftinskränkningar, som vi tyvärr haft under våren och sommaren, så har vi på grund av bland annat kompetens-frågan tvingats göra undantag enligt LAS.  Så påståendet att facket är rigida och broms-klossar stämmer inte alls, snarare tvärtom.

Så: Svenska fackförbund är inte och kommer aldrig att vara någon broms-kloss på arbetsmarknaden, för varken unga eller gamla. Tvärtom, vi gör allt vi kan för att påverka och diskutera detta med både politiker och näringsliv och inskränkta moderata studenter för att skapa incitament för att få in de unga på arbetsmark-naden och in i arbetslivet, men lösningen är inte att sänka priset på deras arbete utan det är och kommer alltid att vara företagens behov som avgör om man nyanställer eller inte.

 

Roland Tergleand

vice ordförande för Industrifacket Metall Västra Östergötland

(och aktiv socialdemokrat)                                                    

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-26 23:26