(S)-listan för fler jobb i Östergötland

Över tusen byggjobb i Östergötland!
 
 
Bakgrund
 
Byggsektorn är en oerhört konjunkturkänslig bransch. Det är vanligt med tvära kast. Samtidigt vet vi erfarenhetsmässigt vilken betydelse sektorn har för att överbrygga svängningar i ekonomin. Om produktionen hålls uppe betyder det att leverantörer och andra näringsidkare kan upprätthålla verksamheten. När konjunkturen viker är det ekonomiskt fördelaktigt att starta olika objekt. Det handlar både om bygg- och anläggningsobjekt. Därför är offensiva satsningar nödvändiga i den situation vi lever i. En gammal regel är att en byggnadsarbetare i jobb ger ytterligare tre till fyra arbetstillfällen i kedjan.

 En aktiv arbetsmarknadspolitik har alltid varit en självklarhet i Sverige. Istället för passiva kontantstöd har utbildning och andra konstruktiva insatser varit tongivande. Det handlar om att varje individ på olika sätt kan bidra till det gemensamma. Det är bra både för samhället och för den enskilde.
 
Inom byggsektorn har olika former av ROT-stöd inneburit att sysselsättningen har upprätthållits samtidigt som mängder av olika projekt har genomförts.
 
Nu är det enbart fysiska personer som kan erhålla stöd. Vi vill utvidga det till att företag och offentlig verksamhet också omfattas. Då kan det bli en rejäl skjuts uppåt.
 
Vi menar också att ROT-stöd innebär både intäkter och minskade kostnader. Om byggnationen ökar innebär det mer moms till staten. Skatteintäkter och arbetsgivaravgifter ökar. Samtidigt som det genomförs nödvändiga ombyggnader, renoveringar och tillbyggnader.
 
Det är också lämpligt att stimulera olika insatser som tar sikte på olika klimatsatsningar. Att spara energi är en annan viktig fråga.
 
Länsstyrelsen i Östergötland har gjort en inventering av förgiftad mark. Det visar sig att länet är särskilt utsatt. Det finns cirka 100 olika markområden som måste saneras. I dag är det oklart vem som har det ekonomiska ansvaret. Men saneringsarbetet måste göras och det är oerhört arbetskraftskrävande. En viktig åtgärd är att staten går in med ekonomiskt stöd.
 
 
Metod
 
Socialdemokraterna i Östergötland och Byggfacken i Östergötland har tillsammans genomfört den s k byggaktionen.
 
Varje socialdemokratisk gruppledare i kommuner, landsting och i bostadsföretagen har medverkat till att ta fram lämpliga objekt som kan startas. Inom ROT-området är det dessutom inte särskilt omfattande projektering vilket betyder att projekten kan startas snabbt.
 
Inventeringen bygger på tre olika områden:
 
* ROT-verksamhet mellan 390 och 480 årsarbetstillfällen
* Nybyggnation         mellan 560 och 650 årsarbetstillfällen
* Vägprojekt                ca  300 årsarbetstillfällen
 
Summa:  mellan 950 och 1 400 årsarbetstillfällen
 
Vi vet via erfarenhet att en byggnadsarbetare sysselsätter ytterligare ca tre arbetare i den s k kedjan Det skulle betyda totalt mellan 2 850 och 4 300 årsarbetstillfällen i länet.
 
Siffrorna är inte exakta på något sätt; vilket betyder att det kan vara både fler och färre. Men det visar tydligt på att ett mer omfattande ROT-stöd skulle ge väldigt många arbeten. Samtidigt som vår miljö förbättras. Det är uppgifter som förr eller senare måste göras; så varför inte nu när arbetslösheten är stor.
 

ROT-projekt Kostnad, miljoner Årsarbeten
Söderköping  
Ombyggnation, familjecenter 10 4
Bergaskolan, reparationsarbeten 5 2
Totalt  6
Valdemarsvik  
Sanering gamla Gusums Bruk 80 8
Förebyggande åtgärder mot översvämningar i tillrinningsområdena 22 2,2
Sandvikens reningsverk 1 0,2
Återställning deponien Toverum 8 0,8
Ishallen, tillbyggnad och färdigställande 2 0,6
Gusum simhall 3-15 1,1-6
Totalt  12,9-17,8
Boxholm  
Centrumhus, renovering 3 1,1
Ydre  
Österbymo Bussterminal, affärsbyggnader 25 5
Äldreboende 5 1
Totalt  6
Åtvidaberg  
Ombyggnad torget i centrum 4 1,2
Renovering skola 2 0,8
Totalt  2
Mjölby  
Underhållsbehov i det kommunala fastighets-beståndet, Mantorp, Mjölby, Skänninge 110 90
Klimatinvesteringar, t ex fönsterbyten i fastighetsbeståndet 50 25
Upprustning utemiljöer, kommunens hyreshus 5 1
Kommunala lokaler, upprustning 5 3
Parkmark stadsmiljöer 13 2,3
Totalt  121,3
Motala  
Bostadsstiftelsen Platen2009 BergstrolletBispmotalagatan, ett hus2010 Borensberg2011 Vårdaren 80202055 328820
Motala kommunHällaskolan i BorensbergSimhallen, äventyrsbad 4020 168
Totalt  72
Vadstena  
Utbyte av gatlyktor till mer energisnåla  0,2
Nya gatsten på fler gator i centrum  1
Utbyte av ventilation och va-ledningar inom Birgittaområdet 15 8
Totalt  9,2
Norrköping  
HyresbostäderRenoveringar av badrum, stambyten, fasad-renoveringarYttre miljö 2009Dito 2010Dito 2011 325562 132327
Totalt  63
Linköping  
StångåstadenUnderhållsarbeten som kan starta omedelbart 100 44
Kommunala fastigheter 40 16
Förbättrad belysning på gång- och cykelbanor 5 2
Totalt  62
Finspång  
Grosvadsskolan ombyggnad 60 2,4
Ventilationer skolor 7 3
Tillgänglighetsanpassning 2010 1 0,4
Folkets Hus 12 5
Stugby-Camping  
Centrumutveckling 8 3
Hissanpassning i hyreshus/allmännyttans bostäder  
Bygga nya efterfrågade lägenheter  
Rusta upp utomhusmiljöer 2 0,8
Miljösanering Sätragruvan, Impregnering vid sågverk i Hällestad, Regna och Falla  
LSS-boende 6 2,5
Totalt  17,1
Kinda KanalOm och tillbyggnad av personalutrymmen och verkstad 1 0,2
Landstinget  
Renovering av tandvårdshusetByggstart 2009 50 20
S:a ROT-projekt  392,8-480,6

 

 

 

 

 

 


Nybyggnation Kostnad, miljoner Årsarbeten
Söderköping  
Återvinningscentral 10 3
Brandstation, nybygge 30 11
Bostadsbrist flerfamiljshus, saknas 50-100 lägenheter 98-196 35-70
Totalt  49-84
Valdemarsvik  
Ny återvinningscentral 4 0,8
Utveckling Fyhruddens hamn 5 1
Totalt  1,8
Åtvidaberg  
Behov av äldreboende,ca 30 lägenheter 59  18
Vattenreningsverk 35 11
Totalt  29
Mjölby  
Trygghetsboende Mjölby, Skänninge 120 48
Godsterminal Skänninge 90 10
Totalt  58
Motala  
Ny räddningsstation 85 32
Äldreboende 50-60 24
Ny läktare, Idrottsparken 16 6
Totalt  62
Vadstena  
Äldrebostäder 30-45 st 51-76 16-24
Nybyggnad av villor, 50 st, detaljplan klar  34
Totalt  50-58
Norrköping  
Nytt fängelse, gamla F 13 450-500 125-150
Linköping  
Småhusbebyggelse i Skäggetorp och hyresrätt 100 30
Folkungavallen och Djurgården 200 60
Vasastaden 100 30
Totalt  120
Landstinget  
Nybyggnation för psykiatrin, byggstart 2010 175 55
Hjärtcentrum, byggstart årsskiftet 40 12
Totalt   67
S:a Nybyggnation  561,8-653,8

 

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-06 23:57