Torbjörn Holmquist/Camilla Egberth: (S) tror på ett helt lasarett!

När Gun Jareblad (FP) och Lasse Pettersson (VL) svarar på vår debattartikel (MVT den 3 april) har vi svårt att få deras argument att gå ihop. Till att börja med är det all opererande verksamhet på sjukhuset som upphandlas. Inte hela lasarettet, det är sant, men stora och viktiga delar.

 

De försöker också förneka att de medvetet har ”företagsanpassat” upphandlingen.


Var det inte så att när den första upphandlingen havererade så hade ni i majoriteten möten med flera privata vårdföretag just för att ta reda på hur upphandlingen skulle kunna bli mer attraktiv för dem? Och var det inte så att de mötena bland annat resulterade i att avtalstiden förlängdes och antalet krav i upphandlingen minskades?

Så till gräddfilerna. Här måste vi tänka på att privata företag till skillnad från offentligt driven verksamhet inte bara måste hålla budget, de måste också leverera vinst till ägarna. Det finns i grunden två sätt att lösa detta på i Motala: att säga upp personal och att utnyttja den kapacitet man får på lasarettet för att ta in annan verksamhet. Det är här patienter med privata sjukförsäkringar kommer in. För att vara attraktiv för dem kan man rimligen inte alltid sätta dem efter alla patienter som kommer dit i den offentligt finansierade vården. Alltså riskerar upphandlingen att skapa just gräddfiler i vården, med olika väntrum för dem som har råd att betala och för dem som inte har det.


Vi tror på ett helt lasarett, i landstingets regi och med uppdrag för både västra länsdelen och för hela Östergötland. På så sätt skapas långsiktighet, stabilitet och utvecklingskraft. På så sätt blir det bättre för både patienter och personal.


Torbjörn Holmqvist (S)
Camilla Egberth (S

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-14 19:24