Sonia Karlsson: Svar till Finn Bengtsson

Allt färre vägar att gå


Sonia Karlssons svar till Finn Bengtsson,

artikel i MVT 18 aug.2009http://mvt.se/asikter/debattartiklar/1.537729


Det finns inga mirakelkurer för hur ett land som Sverige ska kunna komma ur en ekonomisk kris, men det spelar en avgörande roll vilka värderingar som styr när förslagen ska läggas.

För oss socialdemokrater handlar det om att i det första skedet se till att de som drabbas hårdast av krisen ges ekonomiska förutsättningar att fortsätta sina liv på ett drägligt sätt.

Den moderatledda regeringens politik med stora skattesänkningar som finansieras genom försämrad A-kassa och sjukförsäkring leder till att människor ställs utanför samhällsgemenskapen.De hänvisas till försörjningsstöd, det gamla socialbidraget, och det är inte värdigt människor som i åratal har varit med och bidragit till våra gemensamma försäkringar.

Den moderatledda regeringen bedömer i 2009 års ekonomiska vårproposition att utbetalningen av försörjningsstöd kommer att öka med 50 procent mellan 2007 och 2012. Det motsvarar en nivåökning med fem miljarder kronor.

De kraftigt stigande prognoserna för arbetslöshet och socialbidrag får också genomslag i begreppet ”utanförskap”. År 2006 var ”utanförskapet” enligt Moderaternas egen definition 1 .043 .000 individer.

Enligt beräkningar från Riksdagens utredningstjänst som bygger på regeringens egna prognoser så kommer utanförskapet nästa år att uppgå till 1 .311 .000 individer. Det betyder att utanförskapet under den borgerliga regeringen kommer att öka från 17,9 till 22 procent, vilket motsvarar cirka 270. 000 personer.

För det andra, Finn Bengtsson, ska människor kunna ha förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden, när det vänder. Det kan de göra om de får möjlighet att utbilda sig under tiden som de är arbetslösa och ha en bättre och mer aktuell utbildning. Sedan regeringen Reinfeldt tillträdde har det skett en stor neddragning av antalet platser inom vuxenutbildningen och försämrade möjligheter till studier på universitet och högskolor.

Den moderatledda regeringen har gjort flera förändringar i antagningsreglerna till högskola som lett till att det blir svårare för människor, som har arbetat att kunna ta klivet in på högskolan. Den så kallade 25:4-regeln, som gav 25-åringar med fyra års arbetslivserfarenhet allmän behörighet till högskolan, är borttagen. Möjligheten att läsa in högskolebehörighet på komvux har också minskat.

Tillsammans med avskaffandet av rekryteringsbidraget och nedläggning av myndigheterna, som arbetar med distansutbildning, gör detta att allt fler har allt färre vägar att gå.

Sammantaget har regeringens politik lett fram till ett Sverige som är mer orättvist. Det kan vi ändra på om snart ett år genom att rösta fram en röd-grön regering.


Sonia Karlsson (S)
riksdagsledamot 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-20 18:58