Sonia Karlsson: Svar till Bo Lövstedt om ROT-avdraget

Till Motala Tidning                                               090816
Svar till Bo Lövstedt den 10/08.

Vi socialdemokrater har lagt förslag om ett utvidgat ROT-avdrag för att uppmuntra till att nödvändiga byggnadsarbeten av småhus och lägenheter sker nu under lågkonjunkturen. 
Landets radhus-, villa- och bostadsrättsägare får beskedet att vi kommer att behålla det nuvarande ROT-avdragets grundläggande konstruktion. Taket fortsätter därmed att vara 100 000 kronor; skattereduktionen är fortsatt 50 % av arbetskostnaderna och fortsätter att vara knutet till individen och de ROT-arbeten, som idag omfattas kommer även omfattas med vår modell. Det är självklart angeläget att se över utformningen av ROT- avdraget så att så många som möjligt känner att det går att utnyttja, även om alla kanske inte kan använda avdraget fullt ut.

Det finns ett antal problem med den borgerliga regeringens utformning av ROT-avdraget. För det första är regeringens utformning av avdraget utformat så att det försvårar för mindre företag att ta uppdrag - det vill vi ändra på. Vi menar att man bör gå småföretagen tillmötes i sin kritik mot regeringen och utforma systemet så att avdraget görs i efterhand istället. Därför föreslår vi att man bör säga nej till regeringens ”fakturamodell”, som innebär att framförallt småföretag, som redan idag ofta har stora likviditetsproblem, missgynnas konkurrensmässigt.
Vi anser också att man bör ställa krav på F-skattesedel för att man ska kunna utföra ROT-arbete med skattereduktion.Seriösa företag måste slippa illojal konkurrens.

Det är anmärkningsvärt att regeringen inte valt att ha med några miljöinslag i sin utformning av ROT- avdraget. Klimat- och miljökrisen är vår, långsiktigt, svåraste utmaning. Vi socialdemokrater vill främja ROT-arbete med en klimatprofil och därför föreslår vi att det existerande ROT-avdraget utvidgas med en extra klimatbonus för radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar som gemomför energieffektiviseringar. Klimatbonusen kopplas till den enskilda fastigheten och är på 10 procent utöver ROT-avdraget och ger upp till 10 000 kronor i avdrag per småhus och antal lägenheter i en bostadsrättsförening. Vi vill att bonusen ska kopplas till åtgärder som rekommenderas i fastighetens energideklaration. 

Totalt föreslår vi att det tillförs sex miljarder kronor per år för ett brett ROT-program som både rymmer en vidgning och en mer småföretagarvänlig utformning av det ROT-avdrag regeringen infört. Förutom att förändra ROT- avdraget har vi även lagt fram förslag om en stor satsning på att totalrenovera flerfamiljshus i miljonprogrammen. Sammanlagt bedöms detta ge omkring 15 000 fler jobb varav en betydande del kommer att skapas i små- och medelstora företag. Detta är förslag för att möta både den pågående jobbkrisen och klimatkrisen.

Sonia Karlsson (S)
Riksdagsledamot

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-30 18:14