Sonia Karlsson m fl: Jobb går före sänkning av skatter

Jobb går före sänkning av skatter


Vår prioritering är tydlig. Jobb går före skattesänkningar.

I stället för att låna till skattesänkningar, främst riktade till dem med höga inkomster, vill vi socialdemokrater se ett program för fler jobb. Vår politik skulle innebära över 100 000 fler jobb, praktik- eller utbildningsplatser jämfört med regeringens politik.

För att bekämpa jobbkrisen, stärka näringslivets konkurrenskraft och ge människor ökade möjligheter till arbete krävs ett kunskapslyft. Ytterligare 50 000 utbildningsplatser bör inrättas i kvalificerad yrkesutbildning, komvux, yrkesvux, arbetsmarknadsutbildning, masterutbildning på högskolan med mera. Dessutom ska jobbkrisen mötas med utbyggda förstajobbetavdrag, traineeprogram i kommunerna och ett särskilt spetskompetenslyft.

Stora delar av insatserna är av tillfällig karaktär och kommer att fasas ut när konjunkturen vänder. Nu växer arbetslösheten i Sverige dubbelt så snabbt som genomsnittet i EU. Svensk BNP utvecklas sämre än nästan alla jämförbara länder. Att tillväxten i Sverige sjunkit kraftigare än i EU som helhet beror inte på en sämre exportutveckling utan på en större minskning av den privata konsumtionen. Många människor upplever en växande otrygghet och sparar därför en större del av sina inkomster.

Den ökande arbetslösheten slår nu hårt mot landets kommuner och landsting i form av vikande skatteintäkter. Nästan dagligen nås vi av nya besked om varsel i välfärden.

Såväl Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet som Sveriges kommuner och landsting har under den senaste tiden levererat rapporter som pekat på det akuta behovet av ytterligare bidrag till kommunsektorn för att förhindra stora uppsägningar. Vi anser att kommuner och landsting bör få ett tillskott på totalt 15 miljarder kronor 2009 och 2010, vilket är 8 miljarder mer än vad regeringen förordar. Genom tydliga och snabba besked om insatser till landets kommuner och landsting ska välfärdskrisen bekämpas.

Med socialdemokratisk politik skulle det ekonomiska utgångsläget ha varit betydligt bättre. Konjunkturen skulle ha vikt uppåt snabbare och välfärdskrisen inte blivit lika djup.

Sonia Karlsson (S)
Anne Ludvigsson (S)
Billy Gustafsson (S)
Louise Malmström (S)
Johan Löfstrand (S)
Alexander Gabelic (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-15 11:44