Bosse Höckert: Ständigt fel svar!

Passivitet löser inte jobbkrisen. Is tället för att investera Sverige ut krisen väljer regeringen att sänka skatterna för dem som tjänar mest - med lånade pengar. Det gäller för fler borgerliga regeringar i Europa.

Moderaterna röstar konsekvent emot stärkta rättigheter för lönearbetare i EU. Den svenska regeringen sitter tyst, när EU diskuterar hur Lavalfallet ska hanteras.

Moderaterna har i Europaparlamentet ifrågasatt Kyotoprotokollet och dirver på för högre utsläppsnivåer i EU genom att mer än hälften av minskningen ska kunna genomföras utanför EU. Moderaterna i Europaparlamentet röstar i likhet med övriga högerpolitiker i parlamenetet mot alla förslag som handlar om att kunsumenternas skydd ska stärkas, när det gäller livsmedel.

Moderaterna vill att beslut om viktiga välfärdsfrågor ska avgöras av jurister i EU-domstolen.

Genom att låta marknadskrafterna få fritt spelrum vill de att frågor som vårdpolitik, alkoholpolitik, alkoholpolitik och apotekstillgången ska avgöras av jurister i Bryssel.

De nya Moderaterna är det gamla Högerpartiet!

 

Bosse Höckert

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 14:17