Torbjörn Holmquist: Politisk handlingskraft krävs!

Den senaste tiden har skolelever landet och länet över firat att terminen är slut och skolan är över. Men för många är tyvärr inte den ”ljusnande framtid” som man sjunger om någon verklighet. Tvärtom är allt för många unga arbetslösa, ofta under längre perioder. Sverige har idag bland de högsta nivåerna på ungdomsarbetslöshet i Europa.

Detta är dels en tragedi i sig. Utan arbete och inkomst blir det mycket svårt att etablera sig i vuxenlivet, flytta hemifrån och skaffa familj. Långvarig arbetslöshet riskerar att leda till passivitet. Men ovanpå det förstärker det också ett problem som är stort redan under skoltiden, att många unga mår dåligt och lider av psykisk ohälsa. Flera undersökningar, bland annat från Folkhälsoinstitutet, visar på sambandet mellan arbetslöshet och försämrad psykisk hälsa. Det finns också oroväckande samband mellan arbetslöshet och självmordsförsök, inte minst för unga tjejer.

Det här är ett problem vi politiker måste ta på större allvar än vad vi gjort hittills. Det kräver en helhetssyn och samverkan mellan kommun, landsting och stat.

För det första måste vi bekämpa ungdomsarbetslösheten. Vi socialdemokrater kan inte acceptera den borgerliga regeringens passivitet och handfallenhet inför frågan.  Vi har därför på både regional och nationell nivå lagt ett flertal förslag på hur fler ungdomar kan få både arbete och annan sysselsättning. Det är viktigt att vi inte låter den ekonomiska krisen slå hårdast mot våra unga. Att se till att så inte blir fallet är en politisk uppgift som måste stå högst upp på dagordningen.

För det andra måste vi bli mycket bättre än idag på att hantera ungdomars psykiska ohälsa när den dyker upp, och innan den förvärras. Elevvården måste värnas, när kommunerna tvingas spara. Den första linjens psykiatri, på vårdcentralerna och på ungdomsmottagningarna, måste byggas ut och förstärkas ordentligt. Idag finns allt för lite hjälp att få mellan den ofta överbelastade skolhälsovården och den specialiserade psykiatrin på sjukhusen. Det måste ändras.

Självklart kostar detta pengar. Med en socialdemokratisk regering hade kommuner och landsting i Sverige haft åtskilliga miljarder mer att röra sig med de närmaste åren, men det är inte hela lösningen. För sjukvården behöver vi fundera på om vi kan fortsätta att ha Sveriges näst lägsta landstingsskatt.

Klart är att det krävs politisk handlingskraft. Det har borgarna, både nationellt och regionalt, än så länge inte visat någon.

Torbjörn Holmqvist (s)
ledamot i landstingsfullmäktige

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 23:12