Debatt om förslag till höjd pensionsålder.

 Ännu en gång så ska det utredas om hur länge vi ska kunna arbeta innan vi blir pensionärer.

I dagens regler så kan vi få arbeta fram till 67-årsdagen utan att arbetsgivaren kan protestera. Den nya utredningen ska försöka tänja på ramen fram till 69-årsdagen.

De positiva motiven är att den arbetande befolkningen mår allt bättre och medellivslängden ökar för båda könen. Alltså är inte den blivande 65-åringen inte så utsliten. Alla har nytta av den kompetens som finns hos dessa individer. I själva pensionssystemet finns ”morötter” för att fortsätta förvärvsarbeta efter 65 år. Man skjuter upp sitt pensionsuttag och den senare uttagna pensionen ökar betydligt i värde.

Alltså så mår vi bättre och vi ökar på vår pension med att arbeta längre. Vi kan lätt förstå de argumenten men bristen på kompentent arbetskraft är inte så lätt att förstå. Utbildningsnivån är väldigt hög hos den unga befolkningen. Trots det så har ungdomarna svårt att få fäste  på arbetsmarknaden.

Det talas om att utanförskapet, hos unga under 24 år, ligger runt 20 procent. Många av dessa tappar lusten till utbildning och utveckling.

Var borde samhället rikta in sina kraftfullaste insatser? Förmå äldre att fortsätta arbeta eller att ta sig an den kommande generationen.

Ett faktum är också att den grupp som är högutbildad och oftast har väldigt hög lönenivå väljer självmant att avsluta sitt förvärvsarbetande vid 60-årsåldern. Den gruppen har i regel stora besparingar och då vill man förverkliga sig. Kanske leva som de gör i AMFs reklamsnuttar om gott pensionssparande.

Vilka är de som ska fortsätta sitt arbete fram till 69-årsdagen? Tyvärr kanske det är den gruppen som saknar val. Pensionen är för låg så att den inte räcker till ett drägligt liv. Många kvinnor har haft ofrivillig deltidsanställning och det gynnar inte pensionskontot. Hörde just exempel om en kvinna i vården som just fått besked att hennes pension var 7000 kronor i månaden. Hon kände sig tvungen att göra ett par år till i förvärvsarbete. När arbetsgivaren fick kunskap om hennes önskan så blev det genast bråk. ”Du har rätt att jobba till 67 år men inte just här utan då får du vara på annan arbetsplats”. Den kvinnan kände sig inte behövd och mår väldigt illa nu.

Tyvärr lever det gamla klassamhället kvar när det gäller denna fråga. Här har människor inte lika värde och inkomstklyftorna ökar mycket kraftigt.

Istället för att utreda arbete till 69 år så borde politikerna tillsätta en rättviseutredning. Borde lägga förslag som gynnar alla som kämpat ett helt arbetsliv. Alla borde ha en rimlig pension som ger trygghet på äldre dagar.

 

 

Ingvar Ståhl

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-15 10:14