Ett varmare Sverige

Nu är det hög tid att tänka på att detta land inte behöver vara det kalla Sverige.
Vi har nu sett att de senaste fyra åren har klyftorna ökat och detta betyder
otrygghet, orättvisor och många som känner en hopplöshet. 44 000 svårt sjuka
riskerar att bli utförsäkrade. Den sittande regeringen gick till val på att minska
arbetslösheten. Resultatet blev att antalet arbetslösa har ökat med 120 000.
Är det rätt att lågavlönade i vissa branscher betalar över 400kronor till a-kassan
varje månad,  då många högavlönade i branscher med låg arbetslöshet bara betalar 90 kronor i månaden? Nu är det dags att vi tar ansvar för ett rättvisare system inom dessa områden, så att Sverige kan bli ett varmare samhälle!

RÖSTA FÖR ETT REGERINGS SKIFTE DEN 19 SEPTEMBER!

Sörensson 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-09 11:44