Fas 3, slaveri ?

Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit utan arbete en längre tid, aktiviteter för att de så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete.

Blev det så?

Det blev gratis arbetskraft för företag och föreningar och kränkande för deltagarna.

Fas 3 är ett av de åtgärdsprogram som berör främst de som håller på att bli utförsäkrade. Regeringen resonerar att dessa personer får en anställning.

Personer som gått arbetslösa i över 450 dagar slussas in i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Deltagandet är obligatoriskt. Den som inte deltar mister sin ersättning. Giltiga intyg eller betyg förekommer inte och arbetsköparen behöver inte erbjuda fast anställning.

Deltagarna avlönas av Försäkringskassan med 65 procent av sin tidigare lön, eller försörjningsstöd från kommunen. Det betalas ut 225 kronor per person och dag till arbetsköparna

Sysselsättning i fas 3 kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som höjer kvalitén i verksamheten.

Personer i Fas 3 kan inte studera på deltid med bibehållen aktivitetsersättning. Utbildning som leder till jobb. Det går ju bra att studera med a-kassa men inte aktivitetsersättning. Chansen är större att få jobb om man utbildar sig och under tiden erhålla någon ersättning.

Regeringens arbetslinje har blivit ideologi. Att inte göra rätt för sig, vara duktig och framgångsrik har skapat ett okej att se ned på någon som inte lönearbetar.  

Regeringen måste göra om systemet så att man kan utbilda sig under tiden man uppbär aktivitetsersättning.

Ingegärd Karlsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-11 11:19