Hur får du ihop livspusslet?

 

Hur du får ihop livspusslet?

 

Lever du som jag med ett antal ”måsten”? Då vet du också hur svårt det kan vara att få ihop pusslet varje dag. Det är barn som ska hämtas och lämnas; det är sonens eller dotterns fotbollsmatch; maten ska hem till kylskåpet, din egen motion ska få plats osv.  Vi har höga ambitioner att vara bra föräldrar, en bra man eller hustru, god kam-rat och vän och finnas till för föräldrar och släkt. Vi vill ju att våra närmaste ska leva ett så bra liv som möjligt.

 

Ibland får jag höra att det bara är vi som har ett arbete att gå till som lever med ”måsten”. Jag vet att det inte är så. Det är nog så att många av de som är arbetslösa eller sjuka kanske har fler måsten än jag. Förutom de måsten vi delar ska de också söka arbete eller rehabiliteras för att bli frisk. Dessutom lever de med oron för framtiden.

 

Jag drar slutsatsen att vi måste organisera samhället på ett sätt som gör det möjligt att kombinera familj, barn, arbete, studier, rehabilitering och fritid. Hur gör vi då för att skapa möjligheter för fler kvinnor och män att dela ansvaret för familjen?

 

För mig finns två viktiga verktyg – jämställdhet och välfärd. 

 

En viktig faktor för den snabba ekonomiska utvecklingen i vårt land var kvinnornas insteg på arbetsmarknaden. Det var utbyggnaden av den svenska välfärden med bl.a. förskolan, skolan, sjukvården och äldreomsorgen som gjorde detta möjligt. Samtidigt är det just detta som förbättrar möjligheterna att få ihop livspusslet. Alterna-tivet förespråkas av de som har infört vårdnadsbidraget – att mamma är hemma och tar hand om barn och familj. För mig är det inte lösningen utan slöseri med den kompetens som män och kvinnor besitter.

 

Alltså måste vi också fortsättningsvis ha en stark offentlig sektor som skapar möjligheterna för alla att arbeta och som en väg av flera att få ihop livspusslet.

 

Den andra viktiga pusselbiten är jämställdheten. Samhäl-let måste ge förutsättningar för både män och kvinnor att ta ansvar för hem och familj. Precis som kvinnorna be-hövs på arbetsmarknaden behövs männen i hemmet. Även om vi kommit en bit på väg finns det mer att göra. Också här har vårt välfärdssystem stor betydelse. Jag tror att vi också på detta område måste ha beredskap för att förändra och utveckla.

 

Till sist – jag är övertygad om att vi med politiska insatser kan bidra till att det blir lättare för dig och mig att få ihop livspusslet.

 

Camilla Egberth (S)

kandidat till kommunfullmäktige

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-01 17:31