”Klimatsmart och attraktivt Motala”

Den 28 november fattar Kommunfullmäktige beslut om budget. En av Solidariskt Motalas prioriteringar är det attraktiva och klimatsmarta Motala. Vi vill att kommunens verksamheter skall vara miljövänliga och långsiktigt hållbara. Vi skall kunna tillfredsställa våra behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer. Utmaningen består bland annat i att använda förnyelsebara alternativ.

 

Det hållbara samhället vilar på tre ben; det ekologiska, det sociala och det ekonomiska. Alla lika viktiga, men det ekologiska benet är fortfarande det svagaste. Det vill vi ändra på. Det finns många åtgärder som kan göra kommunen mer klimat- och miljösmart. Flertalet är på sikt dessutom ekonomiskt lönsamma.

 

I vissa delar är vi på god väg. Till exempel uppnår vi med råge vårt mål för användandet av ekologiska livsmedel, vi har satsat stort på energieffektivisering av kommunens fastigheter och vi kör snart samtliga kommunens fordon med egen tillverkad miljövänlig biogas. Dessa satsningar fortgår. 

 

Men vi behöver göra mer. Därför har vi gett nämnderna särskilda utredningsuppdrag.  För en del av dessa har vi avsatt medel, andra ryms inom den ram verksamheten redan har.

 

Exempel på satsningar;

 

Kommunen har startat utvecklingsarbeten i Motala Centrum, Varamobaden, Motala Verkstad och Borensberg. Dessa områden har hög prioritet för Motalas attraktivitet. För detta har vi avsatt 3 miljoner var för åren 2012, 2013 och 2014.

 

·Ett idéprogram för Fritidsanläggningar har framtagits under 2011. För att kunna genomföra önskade satsningar har avsatts 15 miljoner för åren 2013 och 2014.

 

·Vi vill att biogasproduktionen i Motala utvecklas och byggs ut. En förutsättningslös utredning bör göras, där man tittar på möjligheter att tillvarata matavfall, lantbruksgödsel etc.

 

·Vi vill öka andelen närproducerade varor och att maten tillagas nära kunderna. Här inväntar vi det Kostpolitiska programmet, som är under utredning, ett arbete som vi anser bör påskyndas.

 

·Vi vill bygga cykelvägar till våra ytterområden. Till detta har avsatts 3 miljoner vardera för åren 2013 och 2014. I första hand gäller det Vadstena och Nykyrka, men även Borensberg på sikt. Att dessa får vänta beror på nuvarande stora infrastruktur-projekt som tar både pengar och arbetsinsatser i anspråk.

 

Ingvar Ståhl (s)    Anita Norrman (mp)    Kerstin Lundberg (v)

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-21 16:18