Medarbetarpolitik Motala.

Sjukvården är till för patienterna och medborgarna, inte för dem som arbetar i den. Men samtidigt krävs kunniga, erfarna och engagerade medarbetare från en mängd olika yrkeskategorier för att kunna erbjuda patienterna bästa tänkbara vård. Detta innebär att en bra vård för patienterna också kräver en kraftfull medarbetarpolitik i landstinget.

 

Detta är något som för närvarande saknas. Den nuvarande borgerliga ledningen för landstinget har genomfört ett antal försämringar sedan man tillträdde för fyra år sedan. Man har konsekvent försökt lösa sjukvårdens ekonomiska problem genom generella besparingar där ansvaret lämpas över på chefer och medarbetare, utan politiskt ansvarstagande. De åtgärder som väl har genomförts har gjorts på direkt bekostnad av medarbetarnas arbetssituation. Detta inkluderar att man tagit bort stora delar av möjligheten att ha lokalt anpassade arbetstidsmodeller i vården. Detta har medfört stora ansträngningar hos delar av medarbetarna, och försämrat förutsättningarna för en bra verksamhet. Det gäller inte minst för Lasarettet i Motala.

 

Vi vill gemensamt se ett antal åtgärder som den borgerliga ledningen konsekvent sagt nej till:

 

-          erkänn de problem som finns och starta ett utvecklingsarbete för att stärka medarbetarpolitiken, tillsammans med de fackliga organisationerna inom vården.

-          Riv upp beslutet om att försvåra för lokalt anpassade arbetstidsmodeller

-          Ta politiskt ansvar för sjukvårdens ekonomi snarare än att lämpa över detta på medarbetarna.

Ett krav för att kunna rekrytera kompetenta medarbetare är också att kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser. Vi vill att alla arbetsplatser inom sjukvården och landstinget ska vara så bra att de kan kallas för mönsterarbetsplatser. I detta inkluderar vi bland annat trygga anställningsvillkor, goda möjligheter till kompetensutveckling, inflytande och egenmakt i arbetet, ett gott ledarskap och medarbetarskap samt ett väl utvecklat jämställdhets- och mångfaldsarbete.

För att uppnå detta kräver det i sin tur ett ansvarstagande, som vi ännu inte sett från den borgerliga landstingsledningen.

 

Mats Johansson

Torbjörn Holmqvist

Maj Karlsson Ordf. Kommunal Öst.

Siwert Millerud Ordf. Kommunal Sektion 30.

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-20 10:45