Pensionärsskatten - igen!

Åke Lust m.fl. företrädare för de borgerliga skriver den 14 september att pensionärerna alltid har varit en prioriterad grupp för dem och att de därför har sänkt skatten för pensionärer med mellan 5000 och 10 000 kronor i tre steg. Detta ska skyla över att de nu svikit löftet om ytterligare sänkt skatt.

 

Sanningen är följande: Det viktigaste i den borgerliga regeringens arbetslinje har varit att göra det lönsamt att arbeta genom att öka inkomstskillnader mellan dem som har arbete och dem som inte har det. Därför har man infört ”jobbskatteavdragen”, det vill säga sänkt skatten för förvärvsinkomster, men inte för andra inkomstslag som försäkringar eller pensioner. Det har man gjort som en smygsänkning av a-kassa och sjukersättning, vilket är själva syftet. Enligt professor Lars Calmfors har det reella försäkringsskyddet för en person som tjänar 20 000 kronor minskat från 82 procent till 68 procent. Även pensionärer tillhör den grupp som genom jobbskatteavdragen har fått högre skatt än arbetande, trots att pension är uppskjuten lön. Det innebär de facto en skattehöjning för alla som går i pension, de får betala högre skatt på sin pension än de gjorde på motsvarande lönesumma. Att regeringen därefter för steg har drivits att göra småsänkningar för pensionärer hjälper ganska lite. För den som i dag går i pension är det inte heller så intressant att skatten är lägre än den var 2006, den är fortfarande högre än den skatt han betalade som förvärvsarbetande för en månad sedan! Vi socialdemokrater har gjort det till en prioriterad fråga att utjämna skatteskillnaden mellan lön och pension. Det finns inte ens med som ett slutmål för regeringen.

 

Artikelskribenterna hotar också med att Sverige skulle bli ett nytt Grekland med en socialdemokratisk regering. Alla som har någon sorts kännedom om svensk nutidshistoria vet att det var en socialdemokratisk regering som införde dagens finanspolitiska ramverk (med stöd av Centerpartiet). Vi gjorde det i en situation när statsfinanserna var urholkade efter 1990-talskrisen och de underskott som den borgerliga regeringen 1991-1994 lämnade efter sig. Vi kommer aldrig någonsin backa från kravet på överskott i statsfinanserna och utgifter inom givna ramar.

 

Därför vet vi också att man måste prioritera. Därför prioriterar vi sänkt skatt för pensionärer före den sänkning av restaurangmomsen som regeringen föreslår, trots att all erfarenhet visar att det är en mycket ineffektiv åtgärd för att skapa jobb. Riksdagens utredningstjänst har tidigare räknat fram att det kan röra sig om 3 500 arbeten. Då momssänkningen kostar 5,4 miljarder så är det till en kostnad av 1,5 miljoner kronor per arbete! Vi lägger hellre de pengarna på att utjämna skatteskillnaden mellan lön och pension.

 

Johan Andersson(S) Riksdagsledamot från Östergötland

 

Camilla Egberth(S) Kommunstyrelsens ordförande, Motala

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-28 11:35