Politik är inte bara att vilja.

Politik är inte bara att vilja. Än viktigare är att ta politiska beslut om vad och hur; vilka verksamheter vi ska prioritera och hur de ska utformas för att ge medborgarna i Motala den bästa kommunala servicen.

 

Socialdemokraterna i Motala vill och ska peka ut riktningen. Det övergripande och viktiga är att majoriteten i Motala kommunfullmäktige beslutar om vad som ska göras för att utveckla den kommunala servicen till medborgarna. Det är majoriteten av de förtroendevalda politikerna, och ingen annan, som har mandat att besluta om vad som ska göras. Lika viktiga är de politiska besluten om hur den kommunala servicen ska utformas. Sedan är det upp till tjänstemännen att förverkliga besluten.

 

Frågan hur kommunal verksamhet ska organiseras har initierat utvecklande diskussioner i partiet. Det gäller framför allt förslaget om upphandling av viss kommunal verksamhet.

Det ska med emfas poängteras att Socialdemokraterna i Motala inte vill gå samma väg som den tidigare borgerliga majoriteten gjorde, nämligen att sälja ut kommunal verksamhet till trans- och multinationella företag.

 

Från socialdemokratisk sida handlar det om att ge förutsättningar för lokala företag och kooperativ att vara med i budgivningen lika väl som den egna kommunala verksamheten.

Att utsätta kommunal verksamhet för konkurrens -innebär som vi från partiet ser det - en mångfald som med stor sannolikhet leder till mer kostnadseffektiv verksamhet.

 

Det vi från Socialdemokraterna i Motala är helt emot är att de multi- och transnationella företag som antas som kommunala entreprenörer för ut våra skattepengar till olika skatteparadis och att de efter en tid som entreprenörer säljs till riskkapitalbolag. Vilken trygghet ger det för våra medborgare i Motala? Socialdemokraterna i Motala poängterar med bestämdhet att motalabornas kommunala skattepengar ska stanna i Motala.  Motala genomgår för närvarande ett paradigmskifte; från en industriell massproduktionsort till ett tjänste- och kunskapssamhälle. Därför måste våra skattepengar också bidra till att skapa nya arbetstillfällen i de lokala företagen.

 

Ingvar Ståhl,  arbetarekommunens ordförande.

Annelie Liljedahl, socialnämndens ordförande.                                                                                         

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-17 08:38