Pressmeddelande - gratis bussresor till de över sjuttio

Socialdemokraterna i Motala släpper ett vallöfte i samband med invigningen av valstugan på stora torget 11.30 lördagen den 21 augusti.

 

Gratis bussresor till personer  över

70 år bosatta i Motala kommun

 

Socialdemokraterna i Motala tycker det är viktigt att stimulera äldre personer att åka mer kollektivt. Andelen är relativt låg idag. För många kan detta innebära en större rörlighet som kan underlätta de sociala kontakterna.

 

 

Pressen är välkomna till

Socialdemokraternas valstuga på stora torget

Lördagen den 21 augusti kl. 11.30

 

För mer information kontakta

Camilla Egberth

Tel. 070-5127170

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-09 11:42