Pressmeddelande Fas 3

Johan Andersson pressar regeringen om FAS-3!

Johan Andersson, riksdagsledamot(S) från Motala har i dag debatterat med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström am det växande andelen arbetssökande som hamnar i FAS-3 och vad man har för ambition från regeringens sida att bryta detta.

- Andelen placerade i FAS-3 ökar för varje månad, vad har regeringen för ambition för dessa?

Det var frågeställningen som i dag debatterades i riksdagen, svaret som gavs var att man från regeringen sida är att man öppnat upp med mer utbildning samt ökar handläggartätheten på Arbetsförmedlingen.


- Min bedömning är att det kommer inte att räcka till, vi socialdemokrater vill satsa på plusjobb i offentlig sektor som kan leda till anställningar på sikt inom exvis. äldreomsorgen, klassmorfar i skolan m.m samt kraftfulla utbildningssatsningar, säger Johan Andersson(S) i en kommentar.


Hela debatten kan följas på www.riksdagen.se


Johan Andersson

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-04 14:04