Vindkraftplanering i Motala

 

Motala kommun har utsett en styrgrupp, som

ska göra förslag till ny vindkraftsplan, ett tillägg

i Översiktsplanen. För (s) ingår Kjell-Arne Karlsson

och Ingrid Carlsson. Vi vill gärna ha flera personer

som är med och utformar vårt partis synpunkter, så

det blir väl underbyggt.

 

Är du intresserad av att vara med? Några har redan

anmält sitt intresse men det är bra om det även kommer

med medlemmar, som inte redan har flera politiska

uppdrag.

 

Först och främst har vi tänkt använda e-post-möjligheterna

för synpunktslämnande från gruppens medlemmar men ska

också försöka ordna ett rådslag, som når alla medlemmar

 

Kommunala styrgruppen planerar lägga samrådsförslaget på

bordet i september och därefter ska det remissbehandlas av

MÅNGA, eftersom det är en översiktsplan.

 

Något för ett föreningsmöte att prata om?

 

Anmäl ditt intresse för att delta i gruppen genom mail till

ingrid.carlsson@spray.se

 

Hoppas vi blir många intresserade!

 

/Kjell-Arne och Ingridcn

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-07 00:48