Torbjörn Holmqvist, Anna-Lena Sörenson: Diskutera närsjukvård!

Dags att diskutera närsjukvård


Från rutinundersökningar hos distriktssköterskan till stora operationer hos kirurgen – hälso- och sjukvården är mångfacetterad.


För att kunna möta vitt skilda behov krävs det att hälso- och sjukvården är anpassad efter medborgarna. Den planerade nedläggningen av ögonmottagningen i Motala har aktualiserat frågan om vilken vård som ska ligga nära medborgaren.


Vi tror att behov som är vanligt förekommande eller kräver regelbunden vårdkontakt ska tillgodoses nära medborgarna. Det inte är försvarbart att du som bor i ett större samhälle ska behöva ta ledigt från arbetet en hel dag för att åka till annan ort för enklare, återkommande åkommor. Insatser som är sällsynta eller endast sker någon gång i livet kan utföras längre bort.


Men vården får aldrig upplevas som otillgänglig eller ojämlik, det är Socialdemokraternas utgångspunkt när vi vill se till att frågan om vad som är nära vård får ett svar.

 
Vi tycker att ett kvalificerat akut omhändertagande, dygnet runt och året runt, på våra tre sjukhus, är en självklar del av tillgängligheten. Likaså att det finns vårdcentralsverksamhet i samtliga av länets kommuner.

 
Men det finns också utmaningar och behov som i dag inte möts upp.

*Att förbättra vården för alla äldre som av naturliga skäl behöver mer hjälp.

*Att på vårdcentralerna snabbare fånga upp de ungdomar som mår psykiskt dåligt.

*Detta är bara några exempel.

 
Både de medicinska förutsättningarna och medborgarnas behov skiftar över tiden. Vi behöver en genomgripande diskussion med både de medicinska professionerna och politiken för att klargöra vilken typ av vård som man ska kunna räkna med finns nära. Så skapar vi trygghet, och undviker att många blir oroliga när en nyhet dyker upp i tidningen, för många väldigt överraskande.

 
Detta är ett politiskt ansvar, och vi Socialdemokrater kommer inom kort att ta initiativ till en sådan diskussion om den nära sjukvården. Är den borgerliga majoriteten beredd att delta i den?

 
Torbjörn Holmqvist, landstingsfullmäktigeledamot (S)
Anna-Lena Sörenson, oppositionslandstingsråd (S)


 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-08 14:36