Utökning av skjutningar över Vättern

 

Med anledning av utökningen av skjutningar kring Karlsborgsmålet Hammaren avser Motala kommun att skicka en skrivelse till Försvarsmakten med följande innehåll:

 

 

Camilla Egberth (S)

Kommunstyrelsens ordförande

 

Uttalande:

 

- I Motala kommun ser vi med mycket stor oro på den planerade utökningen av antalet skjutningar mot Karlsborgsmålet Hammaren.

 

 

- Vi får inte glömma att Vättern har en mängd unika kvaliteter vilket bland annat resulterat i Natura 2000-status.

 

 

- De farhågor som vi främst vill poängtera är de negativa konsekvenser som skjutningarna kan komma att få för det rörliga friluftslivet/båtlivet, för fisket/fiskevården, bullerproblematiken samt för den risk för vattenkvalitetsförsämringar som kan bli följden såväl av ammunition/motmedel som flygbränslerester, säger Camilla Egberth.

 

 

- Vi anser därför att denna fråga är så viktig att det svårligen går att fatta ett beslut om en utökad verksamhet av detta slag utan att en mängd kompletterande utredningar genomförs.

 

Motala kommun ansluter sig i övrigt till det svar som Vätternvårdsförbundet avgivit till Försvaret 2011-04-26.

 

 

Motala Kommun

17 november 2011

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-21 16:12