Svar på fråga 2010/11:406 av Johan Andersson (S) Havandeskapspenning för enskilda näringsidkare

Johan Andersson har frågat mig om jag har för avsikt att agera så att lagstiftningen förändras så att även egenföretagare ges rätt till havandeskapspenning, numera graviditetspenning.

 

Ett av alliansens vallöfte var att förbättra tryggheten för företagare. Vi har genomfört reformer i sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen för att öka likabehandlingen mellan anställda och företagare och för att fler ska se företagandet som ett självklart val.

 

Det måste vara en självklar utgångspunkt att kvinnor som är gravida inte ska arbeta i miljöer som är farliga för dem själva eller för fostret. Riskerna i arbetsmiljön är lika oavsett om man är anställd eller egenföretagare. Som framgår av budgetpropositionen för 2011 har Arbetsmiljöverket i samråd med Försäkringskassan utrett egenföretagares möjlighet till graviditetspenning på grund av riskerna i arbetsmiljön. Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

 

Jag vill avslutningsvis framhålla att det är regeringens ambition att vid behov skyndsamt förändra                                                lagstiftningen  så att även egenföretagare ges rätt till graviditetspenning till följd av risker i arbetsmiljön.

 

Stockholm den 12 april 2011

 

 

 

Maud Olofsson

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-13 10:03