Sverige har inte råd med barnfattigdom

Det stora flertalet hushåll och särskilt den mest välbärgade tiondelen, har blivit rikare och bruttonationalprodukten, BNP, per capita har stigit under hela 2000-talet. Trots det ser vi fortsatt ökade klyftor mellan de fattigaste och rikaste barnen.

 

Gapet mellan de med låg och de med hög inkomst har aldrig varit större i Sverige. Omkring 250 000 barn i Sverige beräknas växa upp i fattiga familjer, där brist på pengar är ett stort problem. Detta förknippas med känslor av skam och rädsla. Dessa barn har oftast sämre hälsa.

Rädda Barnen konstaterar, att ekonomisk utsatthet är mer än fem gånger så hög bland barn med utländsk bakgrund än barn med svensk bakgrund. Bland barn med ensamstående föräldrar är barnfattigdomen mer än tre gånger större än bland barn med sammanboende föräldrar. Det är det misslyckande för samhället.

 

Ekonomin påverkar barnens fritidsaktiviteter. Familjen har inte råd att låta dem gå på bio eller konserter, delta i utflykter och sportaktiviteter med skolan. Dessa barn får då stanna hemma och det blir ett utanförskap.

 

Artikel fyra i barnkonventionen säger att varje land är skyldig att använda det yttersta av sina resurser för att göra verklighet av alla barns lika värde. Sverige har de resurser som krävs för uppgiften. Enligt Rädda Barnen kan de inte dra någon annan slutsats än att Sverige underlåter att uppfylla sina åtagande som konventionsstat och att det förs en politik som går stick i stäv med det man skrivit under.

 

Om vi pratade öppet om barnfattigdom i Sverige, istället för att moralisera, skulle det underlätta för de barn som lever under sådana villkor. Vi skulle kunna dela våra tillgångar mer solidariskt. Detta innebär bland annat stärkta socialförsäkringar, höjt  underhållsbidrag  och förbättring för ensamstående föräldrar.

 

Sverige har inte råd med någon barnfattigdom. Barnen är ju det bästa vi har och skall inte behöva lida för att vi är egoistiska och själva vill ha mer.

Ingegärd Karlsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-13 09:18