Hälso- och sjukvården i Motala


I kölvattnet av landstingets dåliga ekonomi har flera besluts fattats för att få ekonomin under kontroll. Bland dessa finns beslut om att införa tjänstgöring varannan helg för personalen och att avskaffa arbetstidsmodeller som exempelvis "3-3" som bland annat används på akutmottagningen på Motala lasarett.

När besluten fattades beskrevs det som en drastisk åtgärd för att förbättra landstingets ekonomi. Trots upprepade frågor presenterade majoriteten aldrig några siffror på vilken ekonomisk effekt beslutet skulle få, inte heller någon beskrivning på vilka konsekvenser för personalen och patienterna beslutet kunde få presenterades.

I efterhand har det framkommit att den borgerliga majoriteten är osäker på om det kommer att spara några pengar. Dessutom visar en rapport från akutmottagningen på US att ett avskaffande av "3-3"-modellen och införande av varannan helgtjänstgöring kommer att öka, inte sänka, mottagningens kostnader.

Minskade sjukskrivningar, minskade vikariekostnader, lättare att rekrytera personal. Skälen för att behålla 3-3-systemet och undvika varannan helgtjänstgöring är många. Landstingets personal är redan hårt ansträngd av de senaste årens generella besparingar och majoriteten kan inte säkert visa att det här är nödvändigt för att klara sjukvårdens ekonomi. Vi socialdemokrater vill därför riva upp besluten då det blivit tydligt för oss att de drabbar personalen på ett oacceptabelt sätt.

Vi delar majoritetens ambitioner att så långt det är möjligt undvika varsel. Att använda det som argument för dessa stora försämringar för personalen är dock inte trovärdigt. De förväntade besparingarna, i den mån de nu uppstår, kan inte komma i närheten av att motsvara de 350 tjänster som det bedöms att antalet anställda behöver minska med för att klara ekonomin. De förväntade effekterna av besluten är helt enkelt inte tillräckliga för att rättfärdiga de stora negativa konsekvenser de kan få för våra medarbetare.

Vi träffar både medborgare och sjukvårdsansställda som är oroade för vad som ska hända i landstinget och i Motala. Att besluten om hur landstingets underkott ska vändas skjuts upp gång på gång förvärrar enbart läget och gör att arbetssituationen känns osäker för personalen. Det är dags för den borgerliga majoriteten i landstinget att berätta hur de tänker lösa sjukvårdens ekonomiska kris.

Torbjörn Holmqvist, ledande landstingskandidat
Mats Johansson, ledande landstingskandidat

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-03 01:08