Upphandling och konkurrensutsättning.

Den 28 mars på kommunfullmäktigesammanträdet blev det en livlig debatt om upphandlingar och konkurrensutsättning.

 

Lagen om offentlig upphandling är tuff, men när det gäller upphandlingar som gäller miljön, då är nog alla politiker överens att försöka hitta kryphål i lagen. Men upphandling av människor då skiljer sig partierna åt. De borgliga vill inte ha några kollektivavtal där ska lagen vara vattentät. Vi socialdemokrater vill att det skall finnas kollektivavtal.

 

Varför så viktigt med kollektivavtal? Det måste finnas någon trygghet för de anställda. Det finns många företag som vill ha avtal och en bra relation med facket, de ser det som en framgångsfaktor för företaget. Det är de oseriösa som förstör för de företag, som vill att de anställda skall ha trygghet och en bra arbetsmiljö.

 

Jag är i bussbranschen som varit upphandlad sedan 1989 så jag har erfarenhet av upphandlingar. Arbetsmiljön för förarna har försämrats, och kvalitén i kollektivtrafiken har inte blivit bättre. Det är ett skäl till att kollektivavtal är viktiga.

I varje avtalsrörelse vill arbetsgivarna skriva bort de skrivningar som finns i avtalet, och ge ett nollbud. Vi måste leverera vinster till Frankrike. Vad hade bussbranschen varit utan kollektivavtal? Man kan ju bara gissa. Finns det några vinster att hämta, så tycker jag att de skall gå till att utveckla kollektivtrafiken.

 

Upphandlingarna av äldrevård i vår grannkommun Linköping har nått vägs ände, de får inga som lägger anbud. Nästa är kollektivtrafiken.

Jag som socialdemokrat välkomnar en utredning om upphandling. Det får aldrig bli så att de företag som konkurrerar med den sämsta arbetsmiljön vinner en upphandling. När vi kan säkra bra avtal, och en bra arbetsmiljö för de anställda i företagen. Då kan vi undersöka om verksamheten skall läggas ut, eller bedrivas i egen regi.

 

Kjell-Arne Karlsson (S)

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-05 11:11