Våra kandidater till Landstinget

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

 

Bland kandidaterna från Motaladelen av valkretsen är följande nya namn:

Hans Isacsson och Susanne Lundgren

 1. Christina Hasselrot, 56 år, lärare, landstingsfullm, Finspång
 2. Torbjörn Holmqvist, 47 år, utvecklingsledare, landstingsfullm, Motala
 3. Ragnhild Wärn, 69 år, pensionär, landstingsfullm, Motala
 4. Bernt Bergholm, 65 år, landstingsfullm, Finspång
 5. Anita Grundström, 49 år, vårdare, Finspång
 6. Hans Elf, 48 år, parkarbetare, Motala
 7. Eiwor Englund, 59 år, socionom, landstingsfullm, Motala
 8. Hans Isacsson, 44 år, fastighetsarb, Motala
 9. Berit Andersson, 63 år, metallarb, Motala
 10. Gunnar Karlsson, 62 år, fokhögskolelärare, Finspång
 11. Monica Andersson, 57 år, montör, Finspång
 12. Ronny Hadarzon, 53 år, skolledare, Borensberg
 13. Iréne Adolfsson, 58 år, ekonom, Finspång
 14. Tomas B Karlsson, 44 år, tråddragare, Finspång
 15. Susanne Lundgren, 43 år, studerande, Motala
 16. Magnus Johansson, 42 år, handläggare, Motala
 17. Gunnel Jarméus, 47 år, barnskötare, Motala
 18. Stefan Gustafsson, 50 år, vaktmästare, Finspång
 19. Ingegärd Karlsson, 63 år, f d försäkringssekr, Motala
 20. Sead Mulahusic, 52 år, flyktingsekreterare, Motala
 21. Elisabet Dufmats, 64 år, barnskötare, Borensberg
 22. Elisabeth Sandberg, 62 år, köksbiträde, Motala
 23. Solvig Svensson, 63 år, barnskötare, Finspång

              Motala Finspång
              0002-01857