LO-fackens socialdemokratiska förening

LO-fackens Socialdemokratiska förening är en samlingspunkt för LO-medlemmar som vill medverka i vår gemensamma uppgift att ta samhällsansvar och forma samhället till nytta för arbetstagare i såväl Sverige, Östergötland som Motala-Vadstena. Vår grundsyn är politik är att vilja, ett aktivt sätt att vara med att påverka samhällets utveckling. Allt i vår vardag påverkas av politiska beslut, därför vill vi aktivt bidra till en positiv förändring.

LO-fackens S-förening har månadsvisa medlemsmöten. Vid dessa möten lyfter vi fram dagsaktuella politiska frågor ur ett LO-perspektiv. Vår samlingspunkt är vid ABF i Motala. Utöver det genomför föreningen utåtriktade aktiviteter som berör samhälle och arbetsmarknad.

På LO,s och dess förbunds hemsidor framgår alltid aktuella frågor som aktivt drivs.

 

Kontaktpersoner för LO-fackens Socialdemokratiska förening är:

Ordförande – Pär Alexandersson tele: 070-265 41 93, e-post: par.alexandersson@byggnads.se

Sekreterare – Erling Ludén tele: 0732-55 85 06, e-post: erling.luden@gmail.com

Kassör – Ingeman Svensson tele: 0730-45 95 60, e-post: ingemans@spray.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-19 16:28